Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

terimler Gen:1- DNA molekülünün ortalama 1500 nükleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi b devam

terimler Gen Ailesi:Benzer ürünler veren ve birbiriyle yakından ilintili genlerin meydana getirdiği grup. devam

terimler Gen Haritalaması:Bir DNA molekülündeki genlerin göreceli konumlarının belirlenmesi. Bu haritalamada hangi genin bir devam

terimler Gen Klonlaması:Seçilmiş bir genin bir vektör (plazmit veya virüs) içerisine eklenerek bir bakteriye aktarılması v devam

terimler Gen Mühendisliği:Genetik materyal olan DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilenen bir bilim dalıdır. Biyoteknol devam

terimler Gen Tedavisi:1- Hastalara tedavi edici genleri aktararak ya da zararlı olan genleri etkisiz hale getirerek (kro devam

terimler Gen Terapisi:Virüsler kullanılarak hücrelerdeki genlerin bozuk olanları sağlam olanları ile yer değiştirebilir. devam

terimler Gen-Kromozom Teorisi:1902 yılında Walter S.Sutton'ın yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hipotezine göre, "Genler devam

terimler Genetik:Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle(nesilden nesile) nasıl aktarıldığını inceleyen bili devam

terimler Genetik Kod:mRNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırasında üretilen aminoasit dizil devam

terimler Genetik Konsültasyon:Herhangi bir hastalıktan kuşkulanan bireyler ve aileler; şüphe duydukları durum için test yaptırma devam

terimler Genetik Test:Vücutta işlev gören en küçük materyal gendir ve insanın cenin halinden ölünceye kadar tüm gelişimi devam

terimler Genom:Her bir canlının kromozomlarında yer alan kalıtsal malzeme. devam

terimler Genom Projesi:İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biç devam

terimler Genotip:Canlıların DNA'sındaki (genler) genetik bilgidir. Canlı bireylerin karakterlerini oluşturur. DNA'n devam

terimler Haploid:Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayıs devam

terimler Hemofili:Kan pıhtılaşması için gerekli olan bir ya da daha fazla proteinin eksikliğinde ortaya çıkan kalıts devam

terimler Hemofili (Kanın Pıhtılaşmaması) Hastalığı:Bu hastalık geni X kromozomunda çekinik olarak taşınır. Hastalığın meydana gelme mekanizması aynıd devam

terimler Heterosis (melez gücü):Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük. devam

terimler Heterozigot:Bir karaktere ait anne ve babadan farklı alellerin gelmesi durumudur. Bezelyelerde çiçek rengi ile devam

terimler Heterozigot(Melez Döl):Yavruda karakteri oluşturan iki genin de farklı şekil ve özellikte olmasıdır. AA - Homozigot - devam

terimler Hibridizasyon:Homozigot olan iki çeşidin çaprazlanması ya da eşleştirilmesine hibridizasyon adı verilir. Burada devam

terimler Hibridizasyon (Melezleme):Birbirini bütünleyen iki DNA zincirinin bir araya gelerek ikili sarmal biçimindeki molekülü oluştu devam

terimler Hibrit:Melez devam

terimler Homolog Kromozom:Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı gen çiftine sahip kromozomlar. devam

terimler Homozigot:Bir karaktere ait anne ve babadan aynı alellerin gelmesi durumudur. Bezelyelerde çiçek rengi ile i devam

terimler Homozigot(Arı Döl):Yavruda karakteri oluşturan iki genin de aynı şekil ve özellikte olmasıdır.(AA,aa,BB,bb...) devam

DİĞER SAYFALAR:

Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 169

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın