Yazılı Sınav Soruları
26 Ekim 2016 Çarşamba

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüGen : 1- DNA molekülünün ortalama 1500 nükleotitten oluşmuş canlının kalıtsa... devam et

  terimler sözlüğüGen Ailesi : Benzer ürünler veren ve birbiriyle yakından ilintili genlerin meydana ... devam et

  terimler sözlüğüGen Haritalaması : Bir DNA molekülündeki genlerin göreceli konumlarının belirlenmesi. Bu ... devam et

  terimler sözlüğüGen Klonlaması : Seçilmiş bir genin bir vektör (plazmit veya virüs) içerisine eklenerek... devam et

  terimler sözlüğüGen Mühendisliği : Genetik materyal olan DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilenen b... devam et

  terimler sözlüğüGen Tedavisi : 1- Hastalara tedavi edici genleri aktararak ya da zararlı olan genleri... devam et

  terimler sözlüğüGen Terapisi : Virüsler kullanılarak hücrelerdeki genlerin bozuk olanları sağlam olan... devam et

  terimler sözlüğüGenetik : Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle(nesilden nesile) nasıl ... devam et

  terimler sözlüğüGenetik Kod : mRNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırası... devam et

  terimler sözlüğüGenetik Konsültasyon : Herhangi bir hastalıktan kuşkulanan bireyler ve aileler; şüphe duydukl... devam et

  terimler sözlüğüGenetik Test : Vücutta işlev gören en küçük materyal gendir ve insanın cenin halinden... devam et

  terimler sözlüğüGenom : Her bir canlının kromozomlarında yer alan kalıtsal malzeme.... devam et

  terimler sözlüğüGenom Projesi : İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmın... devam et

  terimler sözlüğüGenotip : Canlıların DNA'sındaki (genler) genetik bilgidir. Canlı bireylerin kar... devam et

  terimler sözlüğüGen–Kromozom Teorisi : 1902 yılında Walter S.Sutton’ın yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturdu... devam et

  terimler sözlüğüHaploid : Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin... devam et

  terimler sözlüğüHemofili : Kan pıhtılaşması için gerekli olan bir ya da daha fazla proteinin eksi... devam et

  terimler sözlüğüHemofili (Kanın Pıhtılaşmaması) Hastalığı : Bu hastalık geni X kromozomunda çekinik olarak taşınır. Hastalığın mey... devam et

  terimler sözlüğüHeterosis (melez gücü) : Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük.... devam et

  terimler sözlüğüHeterozigot : Bir karaktere ait anne ve babadan farklı alellerin gelmesi durumudur. ... devam et

  terimler sözlüğüHeterozigot(Melez Döl) : Yavruda karakteri oluşturan iki genin de farklı şekil ve özellikte olm... devam et

  terimler sözlüğüHibridizasyon : Homozigot olan iki çeşidin çaprazlanması ya da eşleştirilmesine hibrid... devam et

  terimler sözlüğüHibridizasyon (Melezleme) : Birbirini bütünleyen iki DNA zincirinin bir araya gelerek ikili sarmal... devam et

  terimler sözlüğüHibrit : Melez... devam et

  terimler sözlüğüHomolog Kromozom : Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı gen çiftine sahip kromozomlar.... devam et

  terimler sözlüğüHomozigot : Bir karaktere ait anne ve babadan aynı alellerin gelmesi durumudur. Be... devam et

  terimler sözlüğüHomozigot(Arı Döl) : Yavruda karakteri oluşturan iki genin de aynı şekil ve özellikte olmas... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 169

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın