eğitim sitesi

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

  terimlerDeoksiriboz: C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.

  terimlerDihibrit: İki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad.

  terimlerDihibrit Çaprazlama: İki karakter bakımından birbirinden farklı olan bireyler arasında yapılan çaprazlamaya dihibrit çaprazlama denir.

  terimlerDNA Parmak İzi: Her bireyin DNA nükleotit dizilimi kendine özgüdür. İnsan genomunun bu özelliği dikkate alınarak günümüzde suçluların tespitinde, babalı

  terimlerDomain: Bir protein içerisinde bulunan ve kendine ait bir fonksiyona sahip bölüm. Tek bir protein içindeki domain bölümleri, hep birlikte proteinin tota

  terimlerDominant: Baskın gen.

  terimlerDominant (Baskın, Basat) Gen: Fenotipte (kısaca dış görünüş denilebilir) özelliğini gösterebilen gen.

  terimlerDominant Gen: Baskın genlerdir. Homozigot ya da heterozigot durumda etkisini fenotipte gösterir. Baskın genler büyük harf ile gösterilir. Bezelyelerde mor çi

  terimlerDominant Gen(Baskın Gen): Bulunduğu canlıda, taşıdığı özelliği oluşturabilen genlerdir. Büyük harflerle sembolize edilir(A,B,C,D...). Örnek: siyah saçlılık,

  terimlerDown Sendromu (Mongolizm): 47 kromozomlu bireylerde ortaya çıkan duruma Down sendromu (mongolizm) adı verilir. Bu sendromu ilk defa 1866 yılında John Langdon Down'ın tanı

  terimlerDöllenme: Dişi üreme hücresi yumurta ve erkek üreme hücresi spermin birleşmesi olayıdır.

  terimlerDuchenne Kas Distrofisi: X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan çekinik bir genle belirlenir. Hastalığın ortaya çıkmasına, kaslarda normal olarak bulunmas

  terimlerDuplikasyon: Parçası kopan bu kromozom bundan sonra belirli genleri taşımayacaktır. Mayoz bölünme sırasında kopan bir parçanın ilave bir segment olarak

  terimlerEksik Baskınlık: Bir özelliği kontrol eden iki alelin birbirlerine baskın ya da çekinik olmaması durumudur. Aslanağzı bitkisinin çiçek rengi ve endülüs tavu

  terimlerElektroforesis: DNA parçacıkları ya da proteinler gibi iri molekülleri, benzeri moleküllerle bir arada bulunduğu karışımlarından ayrıştırmakta kullanıla

  terimlerEnzim: Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olatlarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal

  terimlerEş Baskınlık: Heterozigot genotipteki bireylerde, her iki alelin fenotipi ayrı ayrı ve farklı bir şekilde etkilemesi.

  terimlerEşey Kromozomları (Gonozomlar): Cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Genel olarak dişilerde XX, erkeklerde ise XY ile gösterilip bir çifttir. Dişilerde gonozomlar (XX) birbirler

  terimlerEşeye Bağlı Genler: Cinsiyeti belirleyen kromozomlar X ve Y kromozomlarıdır. Bu kromozomların üzerinde yer alan genlere eşeye bağlı genler denir. Bu genler

  terimlerEşeyli Üreme: Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması.

  terimlerEşeysiz Üreme: Bir canlının özelleşmiş üreme hücrelerini meydana getirmeden tıpatıp atasına benzer canlıların oluşmasını sağlayan üreme şeklidir.

  terimlerFaktör: Mendel, özelliklerin kalıtımından sorumlu birimlere faktör adını vermiştir. Bu kalıtım faktörlerinin, yani genlerin, kromozomlar üzerinde

  terimlerFenotip: Bir canlının gözle görünür özellikleri. Anne ve babadan üreme olayı ile yavruya aktarılan genlerce oluşturulan karakterlerin dış görün

  terimlerFiziksel Harita: DNA'daki kalıtıma bağlı olmayan, yani her DNA'da bulunan tanımlanabilir nirengi noktalarını gösteren tablo. İnsan genleri için en ayrıntıs

  terimlerFosfodiester Bağı: DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.

  terimlerGamet: Erkek ve dişi üreme hücresine verilen ad.

  terimlerGDO: Bir canlıdaki genetik özelliklerin kopyalanarak, bu özellikleri taşımayan bir canlıya aktarılması sonucunda üretilen canlı organizmalara Gen

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 169

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın