Yazılı Sınav Soruları

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

  terimlerMaarif: Bilgi ve kültür. Öğretim ve eğitim sistemi.

  terimlerMagma: Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik.

  terimlerMahzun: Üzgün, üzüntülü.

  terimlerMakale: Bir görüşü savunmak ispatlamak yada bir konuda bilgi vermek amacıyla bilim, fen, sanat, siyaset vb. konularda yazılan gazete ve dergiler

  terimlerManastır: Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı.

  terimlerMancınık: Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı.

  terimlerMarifet: Ustalık, hüner, bilim, bilgi.

  terimlerMasum: Suçsuz ve günahsız. Temiz ve saf.

  terimlerMatkap: Tahta, maden, beton vb. sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan alet, delik açma aleti, delgi.

  terimlerMedeniyet: Uygarlık.

  terimlerMedrese: İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer, lise derecesindeki okul.

  terimlerMescid-i Aksa: Kudüs'te, çok eskiden gelen peygamberlerin yaptırdıkları meşhur mabet.

  terimlerMescid-i Haram: Kâbe'nin de içinde bulunduğu en büyük ibadet yeri.

  terimlerMeslek: Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iş.

  terimlerMetin: Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü. Basılı veya el yazması parça, tekst(text).

  terimlerMiğfer: Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir çelik vb. yapılmış başlık, tolga.

  terimlerMihrap: Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.

  terimlerMinnettar: Birinden gördüğü iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, gönül borcu olan kimse, gönül borçlusu.

  terimlerMinyatür: Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen ışık, gölge ve oylum duygusu, yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı.

  terimlerMirasçı: Kendisine miras kalan, varis.

  terimlerMolekül: Aynı veya farklı türdeki birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşan atom kümesi.

  terimlerMonografi: Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme, tek yazı.

  terimlerMucize: 1- İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay. 2- İnsan aklının almayacağı olay. Peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak i

  terimlerMuhacir: Göçmen, Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara verilen ad.

  terimlerMuharebe: Savaş.

  terimlerMuharrir: Yazar.

  terimlerMuhayyale: Hayal etme.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 280

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın