Eğitim Sitesi

Gelen Kâğıtlar Nedir? Gelen Kâğıtlar Hakkında Kısaca Bilgi

Gelen Kâğıtlar Terimi Hakkında Bilgiler

Gelen KâğıtlarSiyaset Terimi Olarak Gelen Kâğıtlar:
TBMM Başkanlığı'na sunulan bütün kanun tasarı ve teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporları ile soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru önergelerinin özeti, sahibi, Başkanlığa geliş tarihi, esas numarası gibi referans bilgilerinin yer aldığı belgedir. TBMM internet sayfasında da yer alır.

 

  Benzer Siyaset Terimleri:

  box Referandum: Halk oylaması. devam et

  box Bakan: Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işba devam et

  box Oy Pusulası: Seçimlerde adaylara veya partilere ait özel şekilleri içeren, üzerine oya ait işaret konulan resmî belge, oy kâğıdı, pusula. devam et

  box İktidar: Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi. devam et

  box Tezkere: Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt. devam et

  box Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. devam et

  box Alt Komisyon: Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı incelemek amacıyla komisyondaki üye dağılımı dikkate alınarak oluşturulan küçük çal devam et

  box Kesinhesap Kanunu: Bir önceki yılda gerçekleşen bütçe uygulama ve harcamalarını gösteren kanundur. devam et