eğitim sitesi
24 Ekim 2016 Pazartesi

Geçici Personel Nedir? Geçici Personel Hakkında Kısa Bilgi

Geçici PersonelBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Geçici Personel :
İhtiyaç duyulan geçici ve süreli hizmetlerde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen süre, ücret ve adet sınırları ile diğer esas ve usuller çerçevesinde, sözleşme ile çalıştırılan, işçi sayılmayan personel.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri :