Eğitim Sitesi

Gaz Sabiti (Rydberg sabiti) Nedir? Gaz Sabiti (Rydberg sabiti) Hakkında Kısaca Bilgi

Gaz Sabiti (Rydberg sabiti) Terimi Hakkında Bilgiler

Gaz Sabiti (Rydberg sabiti)Kimya Terimi Olarak Gaz Sabiti (Rydberg sabiti):
İdeal gaz denkleminde ve bazı diğer denklemlerde karşılaşılan sabit.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Katot ışın tüpü: Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını devam et

  box İzotop: Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar. devam et

  box Kaba Formül: Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül. devam et

  box Dipol: 1-Eşit olmayan bir biçimde dağılmış elektrik yükü. 2-Polar bağda pozitif ve negatif yüklerin ayrılması devam et

  box Disproporsiyon: Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi devam et

  box Sinterleme: Toz hâlindeki malzemeden süngerimsi yapıda malzeme elde etmek için uygulanan bir ısıl işlemdir. Malzemenin ergime sıcaklığına çıkmadan daha düşük sıca devam et

  box Elektrolit: Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde. devam et

  box Molar hacim: 1 mol maddenin kapladığı hacim. devam et