Eğitim Sitesi

Gaz Nedir? Gaz Hakkında Kısaca Bilgi

Gaz Terimi Hakkında Bilgiler

GazFen Bilimleri Terimi Olarak Gaz:
Maddenin buhar hali.

 

GazFizik Terimi Olarak Gaz:
Maddenin, atomlarının birbirinden uzak durduğu ve içinde bulunduğu hacmi doldurmaya çalıştığı halidir. Belirli bir şekli veya hacmi olmayan maddelerdir.

 

GazKimya Terimi Olarak Gaz:
Tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunan, bulundukları kabı tamamen doldurabilen ve karıştırıldıklarında her oranda karışabilen akışkanlara gaz denir.

 

  Benzer Fen Bilimleri Terimleri:

  box Pena: Telli sazları çalmaya yarayan kemik boynuz gibi maddelerden yapılan çalma aracı. devam et

  box Populasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk. devam et

  box Enfeksiyon: Bakteri, virüs, mantar yada protozoonların organizmaya girmesi durumu. devam et

  box Saf Madde: 1. Aynı cins atom veya molekül içeren yapı. Örnek : Su, demir. 2. Yapısında tek cins tanecik bulunan maddelerdir. (Tüm tanecikleri birbirinin aynıs devam et

  box Sinaps: İki nöronun veya nöronla başka bir hücrenin bağlandığı yer. devam et

  box Homojen: Bütün birimleri aynı yapıdai, aynı nitelikte olan devam et

  box Dalma-Batma Bölgesi: Bir levhanın diğerinin altına daldığı levha sınırı. devam et

  box Çaprazlama: Genetik olarak farklı erkek ve dişi bireyler arasındaki çiftleşme. devam et