Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Nedir? Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Hakkında Kısaca Bilgi

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Terimi Hakkında Bilgiler

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH):
Bir ulusal ekonomide belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Stok: Bir şirketin varlıkları üzerindeki mülkiyet payı. devam et

  box Resesyon: 1- Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması ya da ekonominin uzun vadeli büyüme oranından devam et

  box Kredi Kartı: Bankalar ve kart çıkartmaya yetkili kuruluşların, müşterilerine belirli limitler dahilinde açtıkları krediler ile, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet devam et

  box Bono: 1- Düzenleyenin imzasını, düzenleme tarihini, alacaklının ismini, bono veya emre muharrer senet sözcüklerini içeren bir taahhüt,borç senedidir. Taahhü devam et

  box İthalat: Bir başka ülkede üretilip ülke içinde satılan mal ya da hizmetler. devam et

  box Para Politikası Kurulu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee): Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu strat devam et

  box Cari Açık: Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdı devam et

  box Ortalama Teminat: Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır. devam et