Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gayr-i mümkün Nedir? Gayr-i mümkün Hakkında Kısaca Bilgi

Gayr-i mümkün Terimi Hakkında Bilgiler

Gayr-i mümkünHukuk Terimi Olarak Gayr-i mümkün:
olanaksız; imkansız

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtilat: Karışma; katılma; bir araya gelme devam et

  box Davetiye: Duruşmaya çağrı kâğıdı. devam et

  box Muacceliyet: Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu an, borcun vadesinin gelmiş olması. devam et

  box Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı devam et

  box Akd-i Sahih: Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Olveche: o şekilde devam et

  box Hakim: Yargıç , Başta gelen, başta olan, baskın çıkan. devam et

  box İlk Derece Mahkemesi: Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme. devam et