Eğitim Sitesi

Gayr-i mümkün Nedir? Gayr-i mümkün Hakkında Kısaca Bilgi

Gayr-i mümkün Terimi Hakkında Bilgiler

Gayr-i mümkünHukuk Terimi Olarak Gayr-i mümkün:
olanaksız; imkansız

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Suç Yükleme: Birine suç atma. devam et

  box Mümtâz: üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı devam et

  box İntizâm: Düzgünlük; çeki düzen; düzenlilik devam et

  box Taraf Ehliyeti: Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan herkes kural olarak taraf ehliyetine de sahiptir. Ancak devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box Celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı devam et

  box Garamat: Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir. devam et

  box Edim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi. devam et