Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Garp Ocakları Nedir? Garp Ocakları Hakkında Kısaca Bilgi

Garp Ocakları Terimi Hakkında Bilgiler

Garp OcaklarıOsmanlıca Terimi Olarak Garp Ocakları:
Osmanlı Devleti'nde Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için kullanılan bir terim.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Maliye Nazırı: Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatının yöneticisi. devam et

  box Enderun: Saray teşkilatıdır. devam et

  box Alaca Bayrak: Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı ye devam et

  box Gayrimüslim: Müslüman olmayan. devam et

  box Tekke: Genellikle yerleşim merkezlerine veya bu merkezlerin yanında yer alan ve içerisinde sürekli barınan derviş ve müritlerin bulunduğu tarikat yapısıdır. devam et

  box Kapan: Yiyecek ve giyecek ürünlerinin toptan satıldığı kapalı çarşılar. devam et

  box Sancak: Bayrak, Osmanlı'da bir kaç kazadan meydana gelen yönetim birimi. devam et

  box Harbiye Nezareti: Osmanlılarda milli savunmanın kara kısmı ile uğraşan nezaret. devam et