Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Garame Anlaşması Nedir? Garame Anlaşması Hakkında Kısaca Bilgi

Garame Anlaşması Terimi Hakkında Bilgiler

Garame AnlaşmasıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Garame Anlaşması:
İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Müstakil Tapu: Tek konut için verilen tapu. devam et

  box İrat Senedi: Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sad devam et

  box Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, yenileme işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral topografik haritaları devam et

  box Mal Ortaklığı: Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile (iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir. devam et

  box Kain: Mevcut, bulunan. Örnek/... mahallesinde kain ... parsel numaralı taşınmaz mal... devam et

  box Mukayyet: Kaydedilmiş, tescilli. devam et

  box Cins Tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir. devam et

  box Miras Ortaklığı: Ölümle birlikte mirasçıların mirasa iştirak halinde (elbirliği şeklinde) malik olmalarıdır. devam et