Eğitim Sitesi

Galebe Divan Nedir? Galebe Divan Hakkında Kısaca Bilgi

Galebe Divan Terimi Hakkında Bilgiler

Galebe DivanOsmanlıca Terimi Olarak Galebe Divan:
Elçi kabulü ve Kapıkulu ocaklarına ulufe dağıtılan gösterişli divan.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Adaletname: Padişahların toplumsal düzeni sağlamak için yayınladıkları emir. devam et

  box Gaza: İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan her türlü mücadele. devam et

  box Hafız: Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi. devam et

  box İstikraz: Ödünç alma. devam et

  box Yurtluk: Büyük köşk, malikane, bir yerin gelirinin ömür boyu bir kimseye tahsis edilmesi. devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et

  box Mütareke: Ateşkes, karşılıklı olarak silah bırakılması. devam et

  box Şeyh: Tekke başkanı, tarikat lideri. devam et