Eğitim Sitesi

Gaip Nedir? Gaip Hakkında Kısaca Bilgi

Gaip Terimi Hakkında Bilgiler

GaipHukuk Terimi Olarak Gaip:
1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi.

2- Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğu yer bilinmeyen, yurt dışında olup da getirilemeyen veya getirilmesi uygun olmayan kişi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bi-n-netîce: netice olarak; sonuç olarak devam et

  box Fevkinde: üstünde; aşan devam et

  box Sarfiyat: harcamalar; giderler devam et

  box Celb-i menafi: Fayda sağlamak devam et

  box Satış vaadi: Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği devam et

  box Tahdidî: Sınırlayıcı, tüketici. devam et

  box Rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim devam et

  box Mukabeleihilmisil: karşılıklılık esası, mütakabiliyet devam et