Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Friedel-Crafts tepkimeleri Nedir? Friedel-Crafts tepkimeleri Hakkında Kısaca Bilgi

Friedel-Crafts tepkimeleri Terimi Hakkında Bilgiler

Friedel-Crafts tepkimeleriKimya Terimi Olarak Friedel-Crafts tepkimeleri:
Aromatik bileşiklere bir Lewis asidinin katalizörlüğü eşliğinde alkil veya açil gruplarının bağlanma tepkimeleri.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Alifatik: Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan bileşikleri. devam et

  box İletken: Isı ve elektrik akımını ileten madde. devam et

  box Kademeli Reaksiyon: Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi. devam et

  box Molar çözünürlük: Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi. devam et

  box Okted: Elementlerin elektron dizilimlerini helyum dışındaki soygazlara benzetmesidir. Yani son yorungelerinde 8 elektron bulundurmalarıdır. devam et

  box Mol Kesri: Bir karışım veya çözeltide bulunan maddenin mol sayısının karışımdaki bileşenlerin toplam mol sayısına oranı. devam et

  box Atomik Kütle Birimi (a.k.b): Bir karbon (12 C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir. devam et

  box Eş Değer Kütle: Atom veya molekül kütlesinin etki değerliğine bölünmesiyle elde edilen kütle. devam et