Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü

terimler Antihalojen tabaka:Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğraf makinesinin arka kısmından yan devam

terimler Antioksidan:Duyarkat ya da banyodaki kimyasalların özelliklerinin bozulmasını engelleyen kimyasallar. devam

terimler Aperture / Diyafram:Bir objektif içerisinde gözdeki iris tabakasına benzeyen ve objektiften geçen ışık miktarını düzen devam

terimler Aperture Priority:Fotoğraf makinelerinde A ile gösterilen bu çekim modu diyafram öncelikli çekimi ifade eder. Bu Diy devam

terimler Aplanat:Küresel görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler. devam

terimler Apokromat:Kromatik görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler. devam

terimler Apokromatik:Işık tayfındaki tüm renklerin (dalga boyları) aynı yüzeye (film) netlenmesine olanak sağlayan obje devam

terimler APZ:İleri Program Zoom sistemi. devam

terimler Aranegatif (internegative):Saydam renkli filmlerden renkli veya S-B baskılar yapmak için kopya çıkartılması amacıyla üretilme devam

terimler Arap:Negatif fotoğraf. Filmin negatifine halk arasında verilen ad. devam

terimler Argentotype:Bromür baskı işlemlerinin ilk şekli. devam

terimler Ark lambaları:Fotoğrafçılıkta aydınlatma amacıyla kullanılan, iki karbon çubuğun birinden diğerine elektrik atla devam

terimler Arka ışık:Fotoğraf makinesine doğru, konuya arkadan gelen doğal ya da yapay ışık. devam

terimler Arka netlik:Objektifin en arka elemanının tepe noktasıyla film ya da algılayıcı düzlemi arasındaki uzaklık. Bu devam

terimler Arkadan gösterim:Yarı geçirgen (yarı saydam) bir perdeye arkadan saydam gösterim cihazı (projeksiyon) ile görüntü y devam

terimler Art alan:Fotoğraf, ekran düzenlemesi ya da resimde arka alan, fon. devam

terimler Artifact:Gerçekte var olmayıp görüntü oluşumu, kayıt ya da baskı esnasında oluşan renk, doku ve şekil bozul devam

terimler Artifact(ing):CCD, JPEG gibi sıkıştırma yaparak oluşan resim formatı ya da bazen objektiften ötürü resim üzerind devam

terimler Asa:Fotoğraf makinesi filminin ışığa olan duyarlılığını gösteren standart bir ölçü birimidir. Rakam ne devam

terimler ASA, ISO ve DIN:Filmlerin hızını ya da ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen ölçü birimi; ASA, Amerikan standar devam

terimler Asetat taban:Filmin tabanını oluşturan, ısıya karşı dayanıklı selüloz asetat. (acetate base) devam

terimler Asetik asit:Ara banyo ya da durdurma banyosunun hazırlanmasında kullanılan asit özellikli madde. asetic acid) devam

terimler Asferik (Küresel olmayan) Mercek:Geleneksel modellerden daha az mercek kullanan objektiflerin bazı kusurlarını düzeltmek için kulla devam

terimler Asit tespit banyoları:Banyo edilen film ya da kâğıtlarla tespit (saptama) banyosuna taşınan geliştirici banyoların etkis devam

terimler Aspect Ratio (Görüntü Oranı):Görüntünün 3:2, 4:3, 16:9 gibi bir orantı ile çerçevelenmesi anlamına gelir. Bir çok kamera 4:3 or devam

terimler Aspherical Lens:Kenarları düzeltilmiş bir objektif şeklini ifade eder ki bu sayede daha mükemmel görüntü elde edil devam

terimler Astigmatizm/astigmatlık:Merceklerden gelen paralel ışınların eğik demetleri, bir noktadan daha çok, bir çizgi gibi odağa g devam

DİĞER SAYFALAR:

Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 672

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın