Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Formül Nedir? Formül Hakkında Kısaca Bilgi

Formül Terimi Hakkında Bilgiler

FormülKimya Terimi Olarak Formül:
Bileşikteki elementlerin sembollerini ve bu bileşiğin bir molekülündeki atomların kaçar tane olduğunu gösteren sayıları içeren basit ifadedir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Koligatif özellik: Moleküllerin veya taneciklerin sayılarına bağlı özellik. devam et

  box Tepkime ısısı: Sabit sıcaklık ve basınçtaki bir tepkimede kimyasal enerjiden ısı enerjisine (ya da tersi) çevrilen enerji miktarı. devam et

  box Suspansiyon: Herhangi bir sıvı içinde katı maddenin çözünmeden asılı olarak kalması. devam et

  box Barometre: Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek devam et

  box Charles Kanunu: Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. devam et

  box Gay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam et

  box Doymuş Çözelti: Belirli bir sıcaklıkta çözücüsünün çözebileceği kadar çözünen bulunduran çözelti. devam et

  box s-bloku: Periyodik tablonun sol tarafında metal atomların oluşturduğu blok. devam et