Eğitim Sitesi

Fonksiyonel Bütünleşme Nedir? Fonksiyonel Bütünleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Fonksiyonel Bütünleşme Terimi Hakkında Bilgiler

Fonksiyonel BütünleşmeFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Fonksiyonel Bütünleşme:
Kültür unsurlarının her birinin ayrı ayrı birer işlevi yerine getirerek birbirini tamamlaması durumu.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Güzellik: Varlığın onu algılayan kişi tarafından hoş, iyi olarak değerlendirilmesidir. devam et

  box Özdeşlik İlkesi: Bir şeyin kendi kendisiyle aynı olmasını ifade eden mantık ilkesi. devam et

  box Toplu (Federal) Devlet: Devletin yasal egemenliğinin bölgelere göre değiştiği ancak tüm bölgeler için geçerli merkezi yasaların da olduğu devlettir. Devlet içinde yer alan d devam et

  box Sosyal Algı: Bireyin içinde yaşadığı toplumun etkisi ile kişi, nesne ya da durumları algılayıp tutumlar oluşturmasına sosyal algı denir. Örneğin, bir genç sempati devam et

  box Züvvar: Arapça ziyaretçiler demektir. Mevlevî mukabelesini izlemeye gelen ziyaretçiler için kullanılan bir ifade. devam et

  box Eleştirici görüş (kritisizm): Kant sistemine verilen ad (Bunun nedeni, Kant'ın bilginin ne olduğunu sorması, sınırlarını çizmesi, elemanlarını çözümlemesi, kısaca bilgiyi eleştirme devam et

  box Yetenek: 1- Bir becerinin kazanılmasına ilişkin gizil gücü veya önceden kazanılmış beceriyi ifade eden genel terim. 2- Eğitimden yararlanma gücü. devam et

  box Toplumsal Olgu: Toplumsal olayların tekrar etmesiyle doğan, mekandan ve zamandan bağımsız kavramlardır. Örneğin, Ahmet ise Ayşe'nin evlenmesi bir toplumsal olayken ev devam et