Eğitim Sitesi

Fonksiyonel Bütünleşme Nedir? Fonksiyonel Bütünleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Fonksiyonel Bütünleşme Terimi Hakkında Bilgiler

Fonksiyonel BütünleşmeFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Fonksiyonel Bütünleşme:
Kültür unsurlarının her birinin ayrı ayrı birer işlevi yerine getirerek birbirini tamamlaması durumu.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Karmaşa: İnsanlığın ilkçağlarında olduğu düşünülen, yöneten-yönetilen ayrımının olmadığı kaos durumu. devam et

  box Kategorik imperatif: Koşulsuz buyruk. Hiçbir koşula bağlı olmayan; bir eylemi başka herhangi bir amaçla bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak bu devam et

  box Ülke: Devletin egemenlik hakkını kullandığı sınırları belirli toprak parçasıdır. devam et

  box Üslup: Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz. devam et

  box Genel-Geçer: Herkes tarafından aynı biçimde kabul edilen (objektif, sübjektif olmayan) devam et

  box Logos: Belirsiz bir alana girdiğinde onu belirleyen, düzenleyen, ilke. devam et

  box Kâr: Üretim sürecine teşebbüs etmiş olan girişimcinin, üretimden elde ettiği gelir. devam et

  box Kriter: Ölçüt. devam et