Eğitim Sitesi

Fluoresans Nedir? Fluoresans Hakkında Kısaca Bilgi

Fluoresans Terimi Hakkında Bilgiler

FluoresansFizik Terimi Olarak Fluoresans:
Malzemenin morötesi ışığa maruz kalması durumunda görünür ışık yayması olayı.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Tamamlayıcı yasalar: Atomik düzeydeki özelliklerin tam olarak verilmesi. Elektron veya foton hem dalga hem de parçacık özelliği göstermesidir. devam et

  box Doppler Etkisi: Periyodik bir dalganın, gözleyici, kaynak veya her ikisinin birden hareketinden dolayı frekansındaki değişim. devam et

  box Işıma: Maddeden yayılan enerji paketi, ışınım, radyasyon. devam et

  box Rotor: Elektrik jeneratörünün bir eksen etrafında dönerek hareket eden parçası. devam et

  box Yasa: Çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum. devam et

  box Dalga Hareketi: Etkileşim halindeki peşi sıra cisimlerin hareketlerinin birinden diğerine aktarılması sonucu oluşan düzenli ve sürekli harekete dalga hareketi denir. devam et

  box Çizgisel momentum: Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik. devam et

  box Termodinamiğin sıfırıncı yasası: A ve B nesneleri C nesnesi ile termodinamik dengede ise A ve B kendi baslarına da termodinamik dengededir. devam et