Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fizyokratlar Nedir? Fizyokratlar Hakkında Kısaca Bilgi

Fizyokratlar Terimi Hakkında Bilgiler

FizyokratlarArkeoloji Terimi Olarak Fizyokratlar:
Fransız filozoflarından ve resmi görevlilerinden oluşan gruba verilen ad. Bu grup XVIII. yüzyılın ortasında yönetimin rasyonelleşmesinde ve devletin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamışlardır. En önde gelen temsilcisi olan François Quesay, eksiksiz bir ekonomi sistemi kurmuştur. Bu sisteme göre, Çin Ekonomik Teorisi uyarınca, bütün servet topraktan gelir.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box İyon Düzeni: Antik mimarlıkta kullanılan, İyonya'da geliştirildiği için bu adla anılan düzen. Dor düzenine oranla daha incelmiş sütunları, sütun kaideleri ve volüt devam et

  box Monizm (Tekçilik): Dünyada olan tüm olayların tek bir neden bağlı olduğunu savunan düşünce sistemine verilen ad. devam et

  box Equites: Belli bir gelire sahip olduklarından askerliklerini süvari olarak yapan atlılar sınıfına verilen ad. devam et

  box Caracalla: M.S. 211-217 yıllarında Roma İmparatoru. devam et

  box Fonetik Benzeşme: Kullanımda ya da kökeninde birbirine benzeyen seslere verilen ad. devam et

  box Gynaikonitis: Hellen evlerinde sadece kadınlar için ayrılmış bölüme verilen ad. devam et

  box İon Kymationu: Yumurta dizisi ya da İon ovolosunun diğer adı. devam et

  box Pandantif: Kare altyapıdan kubbe eteği olan daireye geçiş öğesi. devam et