Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Göreli (görece):Kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen bağıl, izafî. devam

terimler Göreliliğin Galileo yasası:Eylemsiz sistem içerisindeki hareketler için yasaların değişmez olduğunu belirtmesidir. devam

terimler Göreliliğin genel teorisi:Yerçekimi konusunu içine alan görelilik teorisi. devam

terimler Göreliliğin özel teorisi:Hızın çok büyük değerlerinde Newton mekaniğinin yerine kullanılan zaman ve yer kavramlarının birli devam

terimler Gösterge:Bir ölçü aracında ölçüm sonuçlarının okunduğu kısım. devam

terimler Gözlem:Bir nesnenin olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak el devam

terimler Graviton:Yerçekimi kuvvetinden sorumlu tutulan değiş-tokuş paçacıkları. devam

terimler Güç (P):Birim zamanda yapılan iş veya üretilen enerjidir. Enerjinin zaman göre değişimi Gücü verir. CIS si devam

terimler Güneş Pili:Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren düzenek. devam

terimler Güneş Sabiti:Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti. devam

terimler Hacim:Bir cismin uzayda kapladığı yer miktarıdır. devam

terimler Hadronlar:The family of particles that participate in the strong interaction. Baryons and mesons are the two devam

terimler Hal Değişimi:Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri arasındaki geçişidir. devam

terimler Halka sabiti:Birim uzunluğundaki halkaları bir arada tutan kuvvet. Metre başına Newton olarak birimlendirilir. devam

terimler Hareket:Seçilen başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirme eylemi. devam

terimler Heliosentrik model:Merkezinde güneş olan evren. devam

terimler Hız:Bir cismin konumunun birim zamandaki değişim miktarıdır. Hız, vektörel büyüklük ifade eden bir kav devam

terimler Hiperopya:Yakını görememe durumu, görüntüler retinanın arkasına düşmesi durumu. devam

terimler Holografi:Üç boyutlu görüntünün fotoğrafa işlenmesi. devam

terimler Hologram:Görünebilir bilginin üç boyutlu olarak kayıt edilmesi. devam

terimler Impuls-Momentum Teoremi:Bir parçacık üzerine etkiyen F kuvvetinin impulsu , bu kuvvetin sebep olduğu parçacığın momentumun devam

terimler Isı:Fiziksel bir sistemden diğer bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir. devam

terimler Isı iletimi:atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yer devam

terimler Isı iletimi:Atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yer devam

terimler Isı makinesi:Isıyı mekanik enerjiye çeviren makine devam

terimler Isı pompası:Kışın fırın olarak yazın ise hava düzenleyici olarak kullanılabilen dönüştürülebilir ısı makinesi. devam

terimler Isı Sığası:Bir miktar maddenin sıcaklığını birim sıcaklık kadar değiştirmek için gerekli olan ısıdır. Maddeni devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın