Oyun Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerGöreli (görece): Kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen bağıl, izafî.

  terimlerGöreliliğin Galileo yasası: Eylemsiz sistem içerisindeki hareketler için yasaların değişmez olduğunu belirtmesidir.

  terimlerGöreliliğin genel teorisi: Yerçekimi konusunu içine alan görelilik teorisi.

  terimlerGöreliliğin özel teorisi: Hızın çok büyük değerlerinde Newton mekaniğinin yerine kullanılan zaman ve yer kavramlarının birlikte kullanıldığı bir teori.

  terimlerGösterge: Bir ölçü aracında ölçüm sonuçlarının okunduğu kısım.

  terimlerGözlem: Bir nesnenin olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi

  terimlerGraviton: Yerçekimi kuvvetinden sorumlu tutulan değiş-tokuş paçacıkları.

  terimlerGüç (P): Birim zamanda yapılan iş veya üretilen enerjidir. Enerjinin zaman göre değişimi Gücü verir. CIS sisteminde güç birimi erg/saniye ; MKE birim

  terimlerGüneş Pili: Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren düzenek.

  terimlerGüneş Sabiti: Bir yüzeyin sahip olduğu radyasyon sabiti.

  terimlerHacim: Bir cismin uzayda kapladığı yer miktarıdır.

  terimlerHadronlar: The family of particles that participate in the strong interaction. Baryons and mesons are the two subfamilies.

  terimlerHal Değişimi: Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri arasındaki geçişidir.

  terimlerHalka sabiti: Birim uzunluğundaki halkaları bir arada tutan kuvvet. Metre başına Newton olarak birimlendirilir.

  terimlerHareket: Seçilen başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirme eylemi.

  terimlerHeliosentrik model: Merkezinde güneş olan evren.

  terimlerHız: Bir cismin konumunun birim zamandaki değişim miktarıdır. Hız, vektörel büyüklük ifade eden bir kavramdır.

  terimlerHiperopya: Yakını görememe durumu, görüntüler retinanın arkasına düşmesi durumu.

  terimlerHolografi: Üç boyutlu görüntünün fotoğrafa işlenmesi.

  terimlerHologram: Görünebilir bilginin üç boyutlu olarak kayıt edilmesi.

  terimlerImpuls-Momentum Teoremi: Bir parçacık üzerine etkiyen F kuvvetinin impulsu , bu kuvvetin sebep olduğu parçacığın momentumundaki değişime eşittir.

  terimlerIsı: Fiziksel bir sistemden diğer bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir.

  terimlerIsı iletimi: atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yer degiştirmesi.

  terimlerIsı iletimi: Atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yer değiştirmesi.

  terimlerIsı makinesi: Isıyı mekanik enerjiye çeviren makine

  terimlerIsı pompası: Kışın fırın olarak yazın ise hava düzenleyici olarak kullanılabilen dönüştürülebilir ısı makinesi.

  terimlerIsı Sığası: Bir miktar maddenin sıcaklığını birim sıcaklık kadar değiştirmek için gerekli olan ısıdır. Maddenin cinsine bağlı, kütlesiyle doğru o

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın