Eğitim Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimler Isıl Denge:Isı alışverişinde bulunan iki maddenin sıcaklıklarının eşit olduğu durumdur. devam

  terimler Isıl Genleşme:Maddelerde, sıcaklık artışıyla gerçekleşen hacim artışıdır. devam

  terimler Isısal taşınma:sıvılar içindeki ısısal enerjinin taşınması, sıvının bir kısmının soğuması diğer kısmının ise sıca devam

  terimler Işık Akısı:Bir ışık kaynağının dışarıya verdiği ve algılanabilen toplam güçtür. Birimi Lumen devam

  terimler Işık Hızı:Işığın saniyede 300 000 metre yol alması. devam

  terimler Işık Şiddeti:Bir ışık kaynağından birim katı açı (yaklaşık 32,7 derecelik koni şeklindeki bölge) içerisinde yay devam

  terimler Işıma:Maddeden yayılan enerji paketi, ışınım, radyasyon. devam

  terimler Işın doğultusu:Işığın hareket ettiği doğrultu, yol. devam

  terimler Işınım:Enerjinin elektromagnetik dalgalarla taşınmasıdır. Parçacıklar elektromagnetik dalgalar yayarak yo devam

  terimler İç enerji:Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisi. Bu enerji atom ve moleküllerin ötelenmelerinden, dönmele devam

  terimler İletken:1. İçinde elektrik yükünün veya ısının kolayca hareket edebildiği malzemeler. Metaller iyi bir ile devam

  terimler İlke:Temel düşünce, temel inanç, unsur, prensip. devam

  terimler İlüzyon:Bir çeşit optik etkiden oluşan su yüzeyinden veya bir yüzeyden ışınlarının yansıtılması sonucun ol devam

  terimler İndüksiyon:Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir magnetik alanın içine koyarak onun üzerinde bir ele devam

  terimler İndüksiyon Akimi:Manyetik alana dik olarak hareket ettirilen iki ucu açık iletken telin uçları birleştirildiğinde,t devam

  terimler İndüksiyon elektromotor kuvvet:İki ucu açık olan iletken telin bir ucunda negatif yük yoğunluğu, diğer ucunda ise pozitif yük yoğ devam

  terimler İngiliz ısı birimi:1 pound suyun sıcaklığını 1 Fahrenheit artırmak için gerekli olan ısı miktarı. devam

  terimler İş:Bir cismi bir yerden başka bir yere hareket ettiren kuvvetin harcadığı enerji. Joule olarak tanım devam

  terimler İtme (I):Momentumdaki değişimdir. devam

  terimler İvme:Hareket hâlindeki cismin hızında birim zamanda oluşan değişme miktarı. devam

  terimler İvme(a):Hızın zamana göre değişimi. devam

  terimler İyon:Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş atom veya atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü devam

  terimler İzolatör:Elektrik yüklerinin hareketini engelleyen veya ısı enerjisinin yayılamadığı zayıf iletkenler veya devam

  terimler Jeneratör:Bir enerji türünü başka bir enerjiye çeviren araç. Alternatif akım üreten araç. devam

  terimler Jeocentrik model:Dünyayı merkez kabul eden evren. devam

  terimler Jeosenkron:Güneş ışınlarının Dünya'ya yansıtılması. devam

  terimler Joule:SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelik hareket etmesi/yer d devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın