Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Isıl Denge:Isı alışverişinde bulunan iki maddenin sıcaklıklarının eşit olduğu durumdur. devam

terimler Isıl Genleşme:Maddelerde, sıcaklık artışıyla gerçekleşen hacim artışıdır. devam

terimler Isısal taşınma:sıvılar içindeki ısısal enerjinin taşınması, sıvının bir kısmının soğuması diğer kısmının ise sıca devam

terimler Işık Akısı:Bir ışık kaynağının dışarıya verdiği ve algılanabilen toplam güçtür. Birimi Lumen devam

terimler Işık Hızı:Işığın saniyede 300 000 metre yol alması. devam

terimler Işık Şiddeti:Bir ışık kaynağından birim katı açı (yaklaşık 32,7 derecelik koni şeklindeki bölge) içerisinde yay devam

terimler Işıma:Maddeden yayılan enerji paketi, ışınım, radyasyon. devam

terimler Işın doğultusu:Işığın hareket ettiği doğrultu, yol. devam

terimler Işınım:Enerjinin elektromagnetik dalgalarla taşınmasıdır. Parçacıklar elektromagnetik dalgalar yayarak yo devam

terimler İç enerji:Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisi. Bu enerji atom ve moleküllerin ötelenmelerinden, dönmele devam

terimler İletken:1. İçinde elektrik yükünün veya ısının kolayca hareket edebildiği malzemeler. Metaller iyi bir ile devam

terimler İlke:Temel düşünce, temel inanç, unsur, prensip. devam

terimler İlüzyon:Bir çeşit optik etkiden oluşan su yüzeyinden veya bir yüzeyden ışınlarının yansıtılması sonucun ol devam

terimler İndüksiyon:Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir magnetik alanın içine koyarak onun üzerinde bir ele devam

terimler İndüksiyon Akimi:Manyetik alana dik olarak hareket ettirilen iki ucu açık iletken telin uçları birleştirildiğinde,t devam

terimler İndüksiyon elektromotor kuvvet:İki ucu açık olan iletken telin bir ucunda negatif yük yoğunluğu, diğer ucunda ise pozitif yük yoğ devam

terimler İngiliz ısı birimi:1 pound suyun sıcaklığını 1 Fahrenheit artırmak için gerekli olan ısı miktarı. devam

terimler İş:Bir cismi bir yerden başka bir yere hareket ettiren kuvvetin harcadığı enerji. Joule olarak tanım devam

terimler İtme (I):Momentumdaki değişimdir. devam

terimler İvme:Hareket hâlindeki cismin hızında birim zamanda oluşan değişme miktarı. devam

terimler İvme(a):Hızın zamana göre değişimi. devam

terimler İyon:Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş atom veya atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü devam

terimler İzolatör:Elektrik yüklerinin hareketini engelleyen veya ısı enerjisinin yayılamadığı zayıf iletkenler veya devam

terimler Jeneratör:Bir enerji türünü başka bir enerjiye çeviren araç. Alternatif akım üreten araç. devam

terimler Jeocentrik model:Dünyayı merkez kabul eden evren. devam

terimler Jeosenkron:Güneş ışınlarının Dünya'ya yansıtılması. devam

terimler Joule:SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelik hareket etmesi/yer d devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın