Eğitim Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerKara Delik: Kütlesel çekim kuvvetinin çok büyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen çok küçük kütleli sönmüş yıldızlardır.

  terimlerKararlı denge: Bir cismin denge konumundan veya pozisyonundan saptırıldığında tekrar denge konumuna dönmek istemesidir.

  terimlerKararlılık çizgisi: Kararlı çekirdeklerin grafiğinde nötronların protonlara göre çizilmesi sonucu elde edilen çizgisel bağıntı.

  terimlerKararsız denge durumu: Denge konumu civarında serbest bırakıldığında denge konumundan uzaklaşılma olaydır.

  terimlerKatı: Şekli ve hacmi olan maddelere bu ad verilir.

  terimlerKatot: Negatif elektrot, eksi uç.

  terimlerKatot Işınları: Havası alınmış bir tüp içinde negatif elektrottan hareket eden elektron

  terimlerKavram: Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

  terimlerKayma sürtünmesi: Göreli harekette birbirine temas eden yüzeyler arasında sürtünme kuvveti.

  terimlerKelvin sıcaklığı: Sıcaklığın mutlak sıfırda sıfır olduğu sıcaklık ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynıdır. Mutlak sıcaklık ölçeği olarak

  terimlerKepler kanunları: 1) Yörüngeler kanunu:Her gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips seklindeki yörüngelerde dolanırlar.2)Alanlar kanunu:Güneşi gezegen

  terimlerKırınım: 1- Dalganın bir kapıdan veya bir engel çevresinden geçerken saçılmasıdır. 2- İki engel arasından geçen dalganın dağılarak yansıması

  terimlerKısa Devre: Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci küçük olan bir iletkenle veya doğrudan birbiriyle birleştiğinde oluşan elektrik

  terimlerKilo: 1000 rakamını temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir sayı.

  terimlerKilo(kg): 1000 akemini temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir şayi. kilogram-kilogram:Kütlenin SI sistemindeki birimi

  terimlerKilogram: Kütlenin SI sistemindeki birimi, 1 litre suyun yaklaşık olarak kütlesi Dünya üzerinde 1 kilogram 2.2 pound a eşittir.

  terimlerKilowattsaat: Enerjinin birimi, 3,600,000 joules. Bir makinenin 1 saat boyunca 1000 watt lık enerjiyi bir biçiminden diğer biçime dönüştürülmesi kilowattsa

  terimlerKinetik Enerji: Hareket eden cisimlerin sahip oldukları enerji.

  terimlerKinetik enerji(Ek): Bir cismine hareketinden dolayı oluşan enerji, (1/2)mv², birimi jule dur.

  terimlerKolektör: Güneş enerjisini ısı enerjisine çeviren düzenek.

  terimlerKonum: Seçilen bir başlangıç noktasına göre cismin bulunduğu yer.

  terimlerKorozyon: Metallerin nemli ve sulu ortamlarda kendiliğinden pil oluşturup aşınması.

  terimlerKorunumlu: Fiziksel bir niceliğin çeşitli çerçeveler içinde değişmez olduğunu tanımlar.

  terimlerKoşul: Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için, bulunması gereken durum, gerekli olan özellik.

  terimlerKovalent (eş) bağlanma: Atomların birbirlerine, elektronlarını paylaşarak bağlanmalarıdır.

  terimlerKristal: Atomların veya moleküllerin üç boyutta periyodik yerleşim gösterdikleri malzemeler.

  terimlerKritik açı: Yansıyacak bir yüzeye gelen ışının yüzey içinde kalmadan yüzeyden yansıyabileceği açı değeri.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın