Eğitim Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerIsıl Denge: Isı alışverişinde bulunan iki maddenin sıcaklıklarının eşit olduğu durumdur.

  terimlerIsıl Genleşme: Maddelerde, sıcaklık artışıyla gerçekleşen hacim artışıdır.

  terimlerIsısal taşınma: sıvılar içindeki ısısal enerjinin taşınması, sıvının bir kısmının soğuması diğer kısmının ise sıcaklığının artması ile olur.

  terimlerIşık Akısı: Bir ışık kaynağının dışarıya verdiği ve algılanabilen toplam güçtür. Birimi Lumen

  terimlerIşık Hızı: Işığın saniyede 300 000 metre yol alması.

  terimlerIşık Şiddeti: Bir ışık kaynağından birim katı açı (yaklaşık 32,7 derecelik koni şeklindeki bölge) içerisinde yayılan ışık akısıdır.

  terimlerIşıma: Maddeden yayılan enerji paketi, ışınım, radyasyon.

  terimlerIşın doğultusu: Işığın hareket ettiği doğrultu, yol.

  terimlerIşınım: Enerjinin elektromagnetik dalgalarla taşınmasıdır. Parçacıklar elektromagnetik dalgalar yayarak yok olurlar.

  terimlerİç enerji: Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisi. Bu enerji atom ve moleküllerin ötelenmelerinden, dönmelerinden, titreşim yapmalarından ve moleküler ba

  terimlerİletken: 1. İçinde elektrik yükünün veya ısının kolayca hareket edebildiği malzemeler. Metaller iyi bir iletkendirler. 2. Elektrik akımı, ısı,

  terimlerİlke: Temel düşünce, temel inanç, unsur, prensip.

  terimlerİlüzyon: Bir çeşit optik etkiden oluşan su yüzeyinden veya bir yüzeyden ışınlarının yansıtılması sonucun oluşan görüntü

  terimlerİndüksiyon: Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir magnetik alanın içine koyarak onun üzerinde bir elektrik akım oluşturulması.

  terimlerİndüksiyon Akimi: Manyetik alana dik olarak hareket ettirilen iki ucu açık iletken telin uçları birleştirildiğinde,tel içinde sürüklenen elektronlar bir elektr

  terimlerİndüksiyon elektromotor kuvvet: İki ucu açık olan iletken telin bir ucunda negatif yük yoğunluğu, diğer ucunda ise pozitif yük yoğunluğu oluşur.Yani telin iki ucu arasınd

  terimlerİngiliz ısı birimi: 1 pound suyun sıcaklığını 1 Fahrenheit artırmak için gerekli olan ısı miktarı.

  terimlerİş: Bir cismi bir yerden başka bir yere hareket ettiren kuvvetin harcadığı enerji. Joule olarak tanımlanır. Bir cisme uygulanan kuvvet cisim iç

  terimlerİtme (I): Momentumdaki değişimdir.

  terimlerİvme: Hareket hâlindeki cismin hızında birim zamanda oluşan değişme miktarı.

  terimlerİvme(a): Hızın zamana göre değişimi.

  terimlerİyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş atom veya atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık.

  terimlerİzolatör: Elektrik yüklerinin hareketini engelleyen veya ısı enerjisinin yayılamadığı zayıf iletkenler veya yalıtkanlar. Seramikler iyi bir izolatörd

  terimlerJeneratör: Bir enerji türünü başka bir enerjiye çeviren araç. Alternatif akım üreten araç.

  terimlerJeocentrik model: Dünyayı merkez kabul eden evren.

  terimlerJeosenkron: Güneş ışınlarının Dünya'ya yansıtılması.

  terimlerJoule: SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelik hareket etmesi/yer değiştirmesi için gerekli olan enerji

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın