Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Filhakika Nedir? Filhakika Hakkında Kısaca Bilgi

Filhakika Terimi Hakkında Bilgiler

FilhakikaHukuk Terimi Olarak Filhakika:
hakikatte; gerçekte; doğrusu

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tesviye: sonuca bağlama; çözümleme; gereğini yapma; seviye; düzdüzeltme devam et

  box Malen Sorumlu(luk): Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk). devam et

  box Rehin Hakkı: Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak. devam et

  box Lâ-akall: en azından; daha aşağı olmaz devam et

  box Veraset ve intikal vergisi: Ölenin vârislerine kalan mal ve paradan alınan vergi devam et

  box İç Tüzük: Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname devam et

  box Üst kademe yöneticileri: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların üst kademelerinde görev alan ve genel devlet politikası içerisinde, kuruma verilmiş olan kamu hizmetlerini devam et

  box İsim Hakkı: Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı devam et