Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fiktif Nedir? Fiktif Hakkında Kısaca Bilgi

Fiktif Terimi Hakkında Bilgiler

FiktifEdebiyat Terimi Olarak Fiktif:
İtibari, gerçek olmayan, var sayılan demektir. Roman, hikaye, masal, halk hikayesi, destan gibi edebi eserler için kullanılır. Yazar, dış dünyaya zihninde bir şekil verir ve bunu eserine aktarır. Bu tür eserler, tasvir esasına dayandığı için olaylar ve kahramanlar fiktiftir.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Fesâd-I Telif: Söz veya yazıda anlamın anlaşılmayacak kadar karışık olması. devam et

  box Etimoloji: Kelimelerinin hangi kökten geldiğini inceleyen bilim. devam et

  box Tevârüd: İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması. devam et

  box Tecâhül-i Arif: Anlamla ilgili sanatlardandır. Bilinen bir gerçeği, bilmez görünerek söylemek yöntemiyle yapılır. Bilinen şey, bilinmiyormuş gibi anlatılırken genelli devam et

  box Kahraman: Edebiyatta olayların akışını en çok etkileyen ve göze çarpan kişilere verilen ad. devam et

  box Akrostiş: 1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesi. Divan edebiyatında akrostiş'e muv devam et

  box Karavelli: Asıl hikaye arasına katılan küçük, müstakil hikayeler. Hikayelerin içinde manzum parça bulunmaz. İbret verici veya güldürücü niteliktedirler. Genellik devam et

  box Sadr: Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası. devam et