Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fi-i cârî Nedir? Fi-i cârî Hakkında Kısaca Bilgi

Fi-i cârî Terimi Hakkında Bilgiler

Fi-i cârîHukuk Terimi Olarak Fi-i cârî:
geçer değer

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İcâre-i müeccele: Sonradan alınacak kira devam et

  box Zâhirî: görünen; görünüşte devam et

  box Resmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge. devam et

  box Taksir: İradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen, kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesi devam et

  box Kişilik Hakları: Bir kişinin maddi (bedensel), manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklar. devam et

  box Medeni Semere: Tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan semere devam et

  box Lağvetmek: Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek; Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak devam et

  box Ödenek: Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni. devam et