Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fer' î Nedir? Fer' î Hakkında Kısaca Bilgi

Fer' î Terimi Hakkında Bilgiler

Fer' îHukuk Terimi Olarak Fer' î:
bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Antroposentrik Yaklaşım: Çevrenin korunmasında temel hareket noktası olarak insanı esas alan yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasında insan menfaatlerini ön plana alıp, devam et

  box İçtima: Toplanma; toplantı; bir araya gelme devam et

  box Arâzi-i Öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi. devam et

  box Yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. devam et

  box Yaşlılık Sigortası: Çalışanlara emekli olduktan sonra aylık veya toptan ödeme sağlayan sigorta türü, ihtiyarlık sigortası. devam et

  box Keyfiyet: iş; durum; mesele devam et

  box Nağahani: ansızın devam et

  box Ke-en-lem-yekün: sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi devam et