Eğitim Sitesi

Fer' î Nedir? Fer' î Hakkında Kısaca Bilgi

Fer' î Terimi Hakkında Bilgiler

Fer' îHukuk Terimi Olarak Fer' î:
bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İsâl: Vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma devam et

  box İştirâk: Katılma; ortak olma; ortaklık. Bir fiile birden çok kişinin katılımı. devam et

  box Kıyâs: karşılaştırma; oranlama; örnekseme devam et

  box Akit: Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan. devam et

  box Genel İdare: Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur. devam et

  box Müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış devam et

  box Akd-i Sahih: Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Müşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse devam et