Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Feodalizm Nedir? Feodalizm Hakkında Kısaca Bilgi

Feodalizm Terimi Hakkında Bilgiler

FeodalizmTarih Terimi Olarak Feodalizm:
Toprak köleliğine ( Serf- Reaya ) dayanan toprak ağalığı düzenidir. Tarım alanlarının soyluların, rahiplerin ve savaşçı barbar kabile şeflerinin eline geçmesinden sonra ilkel kölelerin toprak köleliğine (Serf-Reaya) dönüştürülmesiyle oluşmuştur. Tarihsel olarak, Barbar Kavimler Göçü ( 375 ) ile oluşmaya başlamış, Ortaçağ ve Yeniçağ boyunca varlığını sürdürmüş ve 1789 yılında Fransız Devrimi'yle yok olmuştur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kopuz: Eski Türk şairlerinin kullandıkları saz. devam et

  box Vaftiz: Hristiyanlıkta genellikle belli bir yaşa gelen çocuğa uygulanan, ilk günahı silmek ve Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan işlemdir. Ayin düzeni ve bi devam et

  box Faziletlû: İlim adamları için kullanılan unvanlardan biri. (Faziletli, erdemli). devam et

  box Bab-ı Hümayun: Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısıdır. devam et

  box Yabgu: 1- Eski Türklerde kağandan sonra gelen üst düzeydeki yönetici. Türklerde ikinci derecedeki hükümdarların unvanı. Kağanın kardeşi. 2- Bir unvan. Esk devam et

  box Kaynak (belge): Tarihi bir olayı doğru olarak anlamaya yarayan her türlü malzeme. devam et

  box Böcekbaşı: Osmanlılarca Zabıta Amiri. devam et

  box Ulusallaştırma (Millileştirme): Özel girişimcilerin elinde bulunan doğal kaynak,hizmet ve kuruluşların siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle ulus adına devlete geçirilerek kam devam et