Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Beslenme:Sağlıklı yaşamak için gerekli olan besin maddelerinin vücuda alınmasıdır. devam

terimler Beşik:Süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya demirden yapılmış sallanır bi devam

terimler Beta Karoten:İnsan vücudunda karaciğerde A vitaminine dönüşen bir madde. devam

terimler Beyin:Omurgalılarda kafatası içinde yer alan, iki yarım küreden oluşmuş sinir sistemi merkezi. devam

terimler Beyincik:Kafatası içinde, beynin arka tarafında yer alan sinir sistemi merkez. Denge organı. devam

terimler Biçim:Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. devam

terimler Bidon:İçine sıvı maddeler konulan, plastik veya çinkodan yapılmış çoğunlukla silindir biçimindeki kap. devam

terimler Bileşen:Karışımı oluşturan maddelerden her biri.Örnek:Tuzlu suyun bileşenleri tuz ve sudur. devam

terimler Bileşik:İki veya daha fazla farklı tür elemen atomlarının kimyasal değişmeler sonucu oluşturduğu yeni madd devam

terimler Bileşik Kap:Alttan bağlantılı, değişik boyut ve kesitlerde borularla birleştirilmiş sistem. devam

terimler Bileşke Kuvvet:İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi, tek başına yapabilen kuvvettir. R harfiyle gösterilir devam

terimler Bilgisayar:Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa g devam

terimler Bipolar:İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu. devam

terimler Bira Mayası:Maya olarak kullanılan bir mantar çeşidi. devam

terimler Birim:Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça. devam

terimler Birim Zar:Elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halinde devam

terimler Bisturi:Laboratuarda kullanılan keskin bıçak. devam

terimler Bistüri:Laboratuarda kullanılan keskin bıçak. devam

terimler Biüret:Proteinlerin ayıracı. Besinlere damlatıldığında besin mor renk alıyorsa besinde protein olduğu anl devam

terimler Bivalent:Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşle devam

terimler Biyodizel:Yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen yağlar veya hayvansal yağların bir alkol ile karıştırılması devam

terimler Biyoenerji:Fotosentezle ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi sonucu oluşan enerjidir. devam

terimler Biyoetanol:Buğday, patates, mısır ve şeker pancarı gibi nişastalı bitkilerden elde edilen yakıt olarak kullan devam

terimler Biyogaz:1. Özellikle geviş getiren hayvanlarda organik maddelerin bakteriyel sindirimiyle açığa çıkan, yak devam

terimler Biyogenez:Canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş. devam

terimler Biyokütle:Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir. devam

terimler Biyolojik Çeşitlilik:1. Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, tür ve ekosistem çeşitlil devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın