Oyun Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerBeslenme: Sağlıklı yaşamak için gerekli olan besin maddelerinin vücuda alınmasıdır.

  terimlerBeşik: Süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya demirden yapılmış sallanır bir çeşit küçük karyola.

  terimlerBeta Karoten: İnsan vücudunda karaciğerde A vitaminine dönüşen bir madde.

  terimlerBeyin: Omurgalılarda kafatası içinde yer alan, iki yarım küreden oluşmuş sinir sistemi merkezi.

  terimlerBeyincik: Kafatası içinde, beynin arka tarafında yer alan sinir sistemi merkez. Denge organı.

  terimlerBiçim: Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

  terimlerBidon: İçine sıvı maddeler konulan, plastik veya çinkodan yapılmış çoğunlukla silindir biçimindeki kap.

  terimlerBileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri.Örnek:Tuzlu suyun bileşenleri tuz ve sudur.

  terimlerBileşik: İki veya daha fazla farklı tür elemen atomlarının kimyasal değişmeler sonucu oluşturduğu yeni madde.

  terimlerBileşik Kap: Alttan bağlantılı, değişik boyut ve kesitlerde borularla birleştirilmiş sistem.

  terimlerBileşke Kuvvet: İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi, tek başına yapabilen kuvvettir. R harfiyle gösterilir.

  terimlerBilgisayar: Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç

  terimlerBipolar: İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu.

  terimlerBira Mayası: Maya olarak kullanılan bir mantar çeşidi.

  terimlerBirim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.

  terimlerBirim Zar: Elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halinde bulunan lipit tabakasından oluştuğu varsa

  terimlerBisturi: Laboratuarda kullanılan keskin bıçak.

  terimlerBistüri: Laboratuarda kullanılan keskin bıçak.

  terimlerBiüret: Proteinlerin ayıracı. Besinlere damlatıldığında besin mor renk alıyorsa besinde protein olduğu anlaşılır.

  terimlerBivalent: Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan grup.

  terimlerBiyodizel: Yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen yağlar veya hayvansal yağların bir alkol ile karıştırılması sonucunda oluşan ve yakıt olarak kullan

  terimlerBiyoenerji: Fotosentezle ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi sonucu oluşan enerjidir.

  terimlerBiyoetanol: Buğday, patates, mısır ve şeker pancarı gibi nişastalı bitkilerden elde edilen yakıt olarak kullanılan ürün.

  terimlerBiyogaz: 1. Özellikle geviş getiren hayvanlarda organik maddelerin bakteriyel sindirimiyle açığa çıkan, yakıt olarak kullanılabilen, metan ve karbondi

  terimlerBiyogenez: Canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş.

  terimlerBiyokütle: Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir.

  terimlerBiyolojik Çeşitlilik: 1. Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, tür ve ekosistem çeşitliliği. 2. Bir bölgedeki bitki ve hayvan

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın