Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Protein:1- Canlı hücrelerinin temel yapısını oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bul devam

terimler Proteoliz:Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi. devam

terimler Protez:Eksik bir organın görevini yerine getirmesi için yapılmış yapay organ veya parça. devam

terimler Proton:Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik. devam

terimler Protoplazma:Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad. devam

terimler Protozoon:Tek hücreli canlılara genel olarak verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.) devam

terimler Pseudopod:Bazı tek hücrelilerin hareket etmek veya besin almak amacıyla sitoplazmasının dışarıya doğru oluşt devam

terimler Pul:Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık. devam

terimler Puplaşma:Bazı böceklerin larva evrelerinin sonunda beslenmesiz ve hareketsiz belli bir zaman devresine gire devam

terimler Purvazör:Sıvı püskürtmeye yarayan araç. devam

terimler Pürüz:Bir şeyin düzgünlüğünü bozan çıkıntı, gedik veya kusur. devam

terimler Pürüzlü:Pürüzlü olan. devam

terimler Pürüzsüz:Pürüzü olmayan. devam

terimler Radar:1. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, hız ölçebilen ge devam

terimler Radyasyon:1- Bir kaynaktan hızlı ışın veya tanecik yayımı, ışınım. 2- Uzayda yayılan bir dalgayı oluştura devam

terimler Radyatör:Hava, su veya buharı ısıtmak veya soğutmak suretiyle meydana gelen sıcaklığı veya soğukluğu yayan, devam

terimler Radyoaktif Atık:İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlar tarafından belirlenen serbest bırakma seviyeler devam

terimler Radyoaktif Madde:Kendiliğinden parçalanarak çevresine zararlı ışın yayan maddeler. devam

terimler Radyoaktiflik:Bazı atom çekirdeklerinin kendiliğinde ışınlar yayarak başka elementlere dönüşmesi. devam

terimler Radyoaktivite:Bazı atom çekirdeklerinin kendiliğinden ışıma yapması. devam

terimler Radyobiyoloji:Radyasonun canlılar üzerine nasıl etki ettiğini inceleyen bilim dalı. devam

terimler Radyoekoloji:Radyason ve ekolojik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. devam

terimler Radyometre:Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araç. devam

terimler Radyoteleskop:Gök cisimlerini araştırmak için kullanılan uzun dalga boyuna duyarlı araç. devam

terimler Rafadan:Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta). devam

terimler Rafineri:Petrolün bileşenlerine ayrıldığı tesis. devam

terimler Rampa:1. Bir geminin, bir başka gemiye, dubaya iskeleye ya da sola değecek biçimde yanaşması. 2. Bir devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın