eğitim sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerProtein: 1- Canlı hücrelerinin temel yapısını oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit bileşiminden oluşmuş ka

  terimlerProteoliz: Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi.

  terimlerProtez: Eksik bir organın görevini yerine getirmesi için yapılmış yapay organ veya parça.

  terimlerProton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.

  terimlerProtoplazma: Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad.

  terimlerProtozoon: Tek hücreli canlılara genel olarak verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.)

  terimlerPseudopod: Bazı tek hücrelilerin hareket etmek veya besin almak amacıyla sitoplazmasının dışarıya doğru oluşturduğu uzantılardır.

  terimlerPul: Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık.

  terimlerPuplaşma: Bazı böceklerin larva evrelerinin sonunda beslenmesiz ve hareketsiz belli bir zaman devresine girerek ergin organizmaları meydana getirmesi olayı.

  terimlerPurvazör: Sıvı püskürtmeye yarayan araç.

  terimlerPürüz: Bir şeyin düzgünlüğünü bozan çıkıntı, gedik veya kusur.

  terimlerPürüzlü: Pürüzlü olan.

  terimlerPürüzsüz: Pürüzü olmayan.

  terimlerRadar: 1. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, hız ölçebilen genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cih

  terimlerRadyasyon: 1- Bir kaynaktan hızlı ışın veya tanecik yayımı, ışınım. 2- Uzayda yayılan bir dalgayı oluşturan öğelerin bütünü.

  terimlerRadyatör: Hava, su veya buharı ısıtmak veya soğutmak suretiyle meydana gelen sıcaklığı veya soğukluğu yayan, böylece ısıtma ve soğutmada kullanıl

  terimlerRadyoaktif Atık: İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlar tarafından belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda ra

  terimlerRadyoaktif Madde: Kendiliğinden parçalanarak çevresine zararlı ışın yayan maddeler.

  terimlerRadyoaktiflik: Bazı atom çekirdeklerinin kendiliğinde ışınlar yayarak başka elementlere dönüşmesi.

  terimlerRadyoaktivite: Bazı atom çekirdeklerinin kendiliğinden ışıma yapması.

  terimlerRadyobiyoloji: Radyasonun canlılar üzerine nasıl etki ettiğini inceleyen bilim dalı.

  terimlerRadyoekoloji: Radyason ve ekolojik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı.

  terimlerRadyometre: Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araç.

  terimlerRadyoteleskop: Gök cisimlerini araştırmak için kullanılan uzun dalga boyuna duyarlı araç.

  terimlerRafadan: Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta).

  terimlerRafineri: Petrolün bileşenlerine ayrıldığı tesis.

  terimlerRampa: 1. Bir geminin, bir başka gemiye, dubaya iskeleye ya da sola değecek biçimde yanaşması. 2. Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hat

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   44 45 46 47 48 49 50   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın