Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Kütle:Madde miktarına bağlı olarak değişen büyüklük. devam

terimler Kütle numarası (K.N):Proton ve nötron sayılarının toplamıdır. devam

terimler Kütlenin Korunumu Kanunu:Bir kimyasal reaksiyona giren maddeler ile reaksiyon sonucu oluşan maddelerin kütleleri birbirine devam

terimler Laktoz:Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla kristal halde toplanan bir disakkarit.Süt şekeri. devam

terimler Lâm:Üzerine mikroskopta incelenecek madde konulan dar, uzun, genellikle 2,5 x 7,5 cm boyutlarındaki ca devam

terimler Lamba:Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren elektrik devresi elemanı. devam

terimler Lâmel:Mikroskop çalışmalarında kullanılan çok ince camdan yapılmış ve preparat (incelenecek madde) üzeri devam

terimler Larva:Balık, kurbağa, böcek gibi hayvanların hayat devrelerinde, ana babaya benzemeyen ve başkalaşım geç devam

terimler Lav:1- Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, Dünya'nın derinliklerinden gelen kızgı devam

terimler Lavabo:Üzerinde sıcak ve soğuk musluklar bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el yüz bulaşık yı devam

terimler Lazer:Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı. devam

terimler Lazer Kalemi:Yüksek enerjili ışık oluşturan yapay ışık kaynağı. devam

terimler Leğen:Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kap. devam

terimler Lenf:Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvı. devam

terimler Lenfatik sistem:Omurgalılarda vücuda yayılmış, kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ. devam

terimler Lentisel:Kovucuk. Mantar özüne dönüşmüş gövde kısımlarında havanın girip çıkmasını sağlayan aralıklar. devam

terimler Leptoten:Mayoz bölünme profazında görülen ve kromatin maddesinin ince iplikler halinde ortaya çıktığı erken devam

terimler Lif:İnsan, hayvan ve bitkilerin bazı dokularını oluşturan iplik görünümündeki yapı (kas lifi, bitkise devam

terimler Lignin:Odun özü denilen su geçirmez madde. devam

terimler Liken:Mantar ve alglerin oluşturduğu ortak yaşam birliği. devam

terimler Limit hız:Serbest düşen bir cisme etki eden havanın kaldırma kuvveti,cismin ağırlığına eşit olduğu zaman hız devam

terimler Liyaz:Bir molekülün parçalanmasını yada bir grubun molekülden uzaklaştırılmasını sağlayan enzimler. devam

terimler Lizozom:Hücre sitoplazmasında sindirim sisteminin bulunduğu kesecikler. devam

terimler Lobut:Kalın, kısa ve düzgün sopa. devam

terimler Lokus:Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler. devam

terimler Lop:Beyin, karaciğer gibi organların parçaları bölümleri. devam

terimler Lökoplâst:1-Renksiz plastitler.
2-Bitki hücrelerinde, sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta t devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın