Yazılı Sınav Soruları

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerKütle: Madde miktarına bağlı olarak değişen büyüklük.

  terimlerKütle numarası (K.N): Proton ve nötron sayılarının toplamıdır.

  terimlerKütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyona giren maddeler ile reaksiyon sonucu oluşan maddelerin kütleleri birbirine eşittir. Bu ifadeye Kütlenin Korunumu Kanunu den

  terimlerLaktoz: Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla kristal halde toplanan bir disakkarit.Süt şekeri.

  terimlerLâm: Üzerine mikroskopta incelenecek madde konulan dar, uzun, genellikle 2,5 x 7,5 cm boyutlarındaki cam parçası.

  terimlerLamba: Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren elektrik devresi elemanı.

  terimlerLâmel: Mikroskop çalışmalarında kullanılan çok ince camdan yapılmış ve preparat (incelenecek madde) üzerine konulan kare biçimli ince cam parças

  terimlerLarva: Balık, kurbağa, böcek gibi hayvanların hayat devrelerinde, ana babaya benzemeyen ve başkalaşım geçiren yavru hali.

  terimlerLav: 1- Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, Dünya'nın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü.

  terimlerLavabo: Üzerinde sıcak ve soğuk musluklar bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el yüz bulaşık yıkamaya yarar yer.

  terimlerLazer: Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı.

  terimlerLazer Kalemi: Yüksek enerjili ışık oluşturan yapay ışık kaynağı.

  terimlerLeğen: Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kap.

  terimlerLenf: Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvı.

  terimlerLenfatik sistem: Omurgalılarda vücuda yayılmış, kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ.

  terimlerLentisel: Kovucuk. Mantar özüne dönüşmüş gövde kısımlarında havanın girip çıkmasını sağlayan aralıklar.

  terimlerLeptoten: Mayoz bölünme profazında görülen ve kromatin maddesinin ince iplikler halinde ortaya çıktığı erken evre.

  terimlerLif: İnsan, hayvan ve bitkilerin bazı dokularını oluşturan iplik görünümündeki yapı (kas lifi, bitkisel lifler vb.).

  terimlerLignin: Odun özü denilen su geçirmez madde.

  terimlerLiken: Mantar ve alglerin oluşturduğu ortak yaşam birliği.

  terimlerLimit hız: Serbest düşen bir cisme etki eden havanın kaldırma kuvveti,cismin ağırlığına eşit olduğu zaman hızın aldığı sabit değer.

  terimlerLiyaz: Bir molekülün parçalanmasını yada bir grubun molekülden uzaklaştırılmasını sağlayan enzimler.

  terimlerLizozom: Hücre sitoplazmasında sindirim sisteminin bulunduğu kesecikler.

  terimlerLobut: Kalın, kısa ve düzgün sopa.

  terimlerLokus: Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler.

  terimlerLop: Beyin, karaciğer gibi organların parçaları bölümleri.

  terimlerLökoplâst: 1-Renksiz plastitler.
  2-Bitki hücrelerinde, sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   32 33 34 35 36 37 38   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın