Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Kondrosit:Kıkırdak doku hücreleri. devam

terimler Konjugasyon:İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri. devam

terimler Konsantrasyon:1. Birim hacimde bulunan madde miktarı. 2. Dikkatini bir olay ya da durum üzerinde toplama. devam

terimler Konsantre:Yoğunlaştırılmış, yoğun. devam

terimler Konserve:Gıdaların teneke kutu veya cam kavanoz gibi yalıtımlı kaplarda ısı uygulamasıyla dayanıklı duruma devam

terimler Kontak:Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas. devam

terimler Kontak lens:Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan görmeyi düzeltici mercek. devam

terimler Kontrol Edilen Değişken:Yapılan deneylerde sabit tutulan ve etkisi incelenmeyen değişkendir. devam

terimler Konum:Bir cismin, belirlenen sabit bir noktaya olan uzaklığı. devam

terimler Konveksiyon:Hareket eden gaz veya sıvı ile ısının bir yerden diğer yere taşınması. devam

terimler Koordinasyon:Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama. devam

terimler Korelaj:Erozyonu önlemek amacıyla çıplak arazinin karelere bölünerek her bir kare sınırlarının ağaçlandırı devam

terimler Koridor:Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit. devam

terimler Kornea:Gözde saydam tabakanın diğer adı. devam

terimler Kornea:Gözün ön tarafında sert tabakanın saydam kısmı. devam

terimler Kosinüs teoremi:Bileşke vektörün (kuvvet)cebirsel büyüklüğünü veren teorem. devam

terimler Kotiledon:Çenek yaprak. devam

terimler Kovalent bağ:Atomlar arasında elektron ortaklığıyla oluşan bağ. devam

terimler Koza:İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak. devam

terimler Kozmik:Yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan devam

terimler Kozmik madde:Evreni meydana getiren madde. devam

terimler Kozmonot:Uzay adamı, astronot. devam

terimler Kök basıncı:Bitki köklerinin topraktan su emme kuvveti. devam

terimler Köken:Bir şeyin çıktığı veya dayandığı temel, biçim, neden, yer. devam

terimler Köpük:1. Sabun deterjan vb.nin suda erimesiyle oluşan beyaz kabarcık. 2. Yapay olarak elde edilen yum devam

terimler Kör nokta:Göz yuvarından sinirlerin çıktığı noktadır. devam

terimler Kösele:Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın