Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler İnvivo:Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney. devam

terimler İris:Damar tabakanın, gözün ön kısmında değişikliğe uğramasından oluşan renkli kısım. devam

terimler İris:Gözün saydam tabakasının altındaki damar tabakadan oluşan renkli kısmı. devam

terimler İris diyafram:Mikroskopta ışığın geliş ayarının yapıldığı yer . devam

terimler İshal:Sık ve sulu dışkılama, kusma, ateş, karın ağrısı ile beliren ve mikroorganizmaların neden olduğu b devam

terimler İspirto:İçilmemesi amacıyla içine uygun katkılar eklenmiş etil alkolün halk dilindeki adı. devam

terimler İspirto Ocağı:İçinde yanıcı madde olarak ispirto kullanılan ocak. devam

terimler İş:Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi, yol alması. devam

terimler İşlev:Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. devam

terimler İtfaiye:Yangın söndürme kuruluşu. devam

terimler İtme:Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek. devam

terimler İvme:Hızın birim zamandaki değişim miktarı. devam

terimler İyon:Elektron alması veya vermesi sonucu (+)veya (-) elektrik yükü ile yüklenmiş atom veya atom gruplar devam

terimler İyon pompası:Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülü. devam

terimler iyonik bağ:Metallerle ametaller arasında,elektron alış-verişi sonucu oluşan kimyasal bağ türüdür devam

terimler iyonik bileşik:İyonik bağın oluşumu sırasında metal atomu elektron vererek (+) değerlik kazanır.Ametal atomu ise devam

terimler İyonlaşma:İyonlarına ayrılma devam

terimler İyot:Tiroit bezinin hormon üretmesini sağlayan element. devam

terimler İzmarit:İçilmiş sigara artığı. devam

terimler İzogamet:Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametler. devam

terimler İzogami:Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşimiyle yeni canlı ol devam

terimler İzolasyon:Ayrılma, yalıtım. Biyolojide herhangi bir sebeple populasyondaki fertlerin birbirleriyle olan iliş devam

terimler İzomeraz:Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim. devam

terimler İzotonik:Hücrenin iç ve dış ortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumu. devam

terimler İzotop:Proton sayıları aynı,nötron sayıları farklı olan atomlar.Aynı elementin değişik kütledeki atomları devam

terimler Jel:Kolloit sıvıların yada sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda madde. devam

terimler Jelatin:Tıpta ve fotoğrafçılık alanında sıklıkla kullanılan,hayvanların kıkırdak ve kemik dokularından vey devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın