Oyun Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerHomeostasi: Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması.

  terimlerHomojen: Her yeri aynı özelliği gösteren.

  terimlerHomojen: Bütün birimleri aynı yapıdai, aynı nitelikte olan

  terimlerHomojen karışım: Her noktasında aynı özelliği gösteren karışım.Hava,kolonya gibi.

  terimlerHomolog Kromozom: Biri anneden diğeri babadan gelen,çiftler halinde bulunan ve yapısal olarak birbirine benzeyen aynı gen çiftine sahip kromozomlar.

  terimlerHormon: İç salgı bezleri tarafından kana verilen ve vücudun çeşitli yerlerindeki hücreleri faaliyete geçiren maddeler.

  terimlerHormon: 1. Vücudun bir kısmında oluşturulan sonrada difüzyonla yada kan dolaşımıyla diğer kısımlarındaki hücrelere taşınarak onların çalışm

  terimlerHovercraft: Hava yastığı ile sürtünmesi azaltılarak hızlandırılmış su taşıtı.

  terimlerHumus: 1- Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte organik toprak. 2- Bitki ve hayvan artığı yönünden zengin toprakların üst tabakası.

  terimlerHücre: 1. İnce bir zar içinde bulunan, sitoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birimi. 2. Canl

  terimlerHücre çekirdeği: Hücrenin yönetim merkezi.

  terimlerHünnap: Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde.

  terimlerIlıca: Sıcak su çıkan yer.

  terimlerIsı: 1. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, har

  terimlerIsı İletkeni: Isıyı iyi ileten madde.

  terimlerIsı Yalıtımı: Ortamlar arasındaki ısı alış verişinin engellenmesi veya yavaşlatılması.

  terimlerIsı Yalıtkanı: Isıyı iyi iletmeyen madde.

  terimlerIslah: Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi.

  terimlerIşık Hızı: Işığın bir yılda aldığı yol (9,3.10 üstü 12) km

  terimlerIşık Işını: Işık kaynaklarının yaydığı ince ışık demeti.

  terimlerIşık Kaynağı: Işık salan cisim ya da yer (Güneş, yıldızlar, bulutsular vb.).

  terimlerIşık Prizması: Beyaz ışığı, kendisini oluşturan renklere ayrıştıran saydam geometrik cisim.

  terimlerIşık Saati: Işığın 1 saatte aldığı yol.( Işık saniyede 300 bin km yol alır.)

  terimlerIşık Tayfı: Beyaz ışığın, ışık prizmasından geçtikten sonra oluşan renk şeridi.

  terimlerIşık Yılı: Işığın bir yılda aldığı yol.( Işık saniyede 300 bin km yol alır.)

  terimlerIşıldak: Varlıkları aydınlatarak görülmelerini sağlayan yapay ışık kaynağı.

  terimlerIşıma: 1. Işın veya tanecik yayımı. 2. Radyasyon. 3. Isının tanecikler olmadan yayılması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   23 24 25 26 27 28 29   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın