Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Helyum:Havada az miktarda bulunan bir soygaz (kısaltması He). devam

terimler Hemoglobin:1. Alyuvarlarda O2 ve CO2 taşıyan, demir içeren devam

terimler Hepatit:İştahsızlık, bulantı, halsizlik, karın ağrısı ve sarılıkla kendini gösteren bir hastalık. devam

terimler Hepatit B:Kan yoluyla bulaşan ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs. devam

terimler Herbivor:Otla beslenen canlılar. devam

terimler Herbivor:Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad. devam

terimler Hermafroditizm:Her iki eşeyede sahip canlı devam

terimler Hertz:Bir saniyedeki titreşim ya da dalga sayısı. devam

terimler Heterojen:1- Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya top devam

terimler Heterojen Karışım:Her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışım.Su-kum karışımı gibi. devam

terimler Heterosis:(melez gücü) Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük. devam

terimler Hız:Bir cismin birim zamanda aldığı yol.(yer değiştirme) devam

terimler Hibrit:Melez devam

terimler Hidroelektrik santrali:Suyun kinetik enerjisinden yararlanarak elektrik üreten santral. devam

terimler Hidrolik Basınç:Sıvıların bulundukları kap çeperine yaptığı basınç. devam

terimler Hidroliz:Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grub devam

terimler Hidroloji:Su bilimi. devam

terimler Hidrosfer:Su küre, yeryüzündeki suların tümüdür. devam

terimler Hif:Mantar, alg gibi canlıların yapısını oluşturan uzantılar. devam

terimler Hijyen:Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemlerin tümün devam

terimler Hipermetrop:Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın gerisinde kaldığı için yakını iyi görememe hastalığı. devam

terimler Hipofiz:Salgılarıyla vücuttaki tüm salgı bezlerini kontrol eden,beyinde bulunan iç salgı bezi. devam

terimler Hipotalamus:Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı. devam

terimler Hipotez:Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce. devam

terimler Hipotonik:İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı. devam

terimler Histoloji:Dokuları inceleyen bilim dalı devam

terimler Hizmetli:Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın