eğitim sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerHelyum: Havada az miktarda bulunan bir soygaz (kısaltması He).

  terimlerHemoglobin: 1. Alyuvarlarda O2 ve CO2 taşıyan, demir içeren protein. 2. Organizmanın hücreleri arasında gaz a

  terimlerHepatit: İştahsızlık, bulantı, halsizlik, karın ağrısı ve sarılıkla kendini gösteren bir hastalık.

  terimlerHepatit B: Kan yoluyla bulaşan ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs.

  terimlerHerbivor: Otla beslenen canlılar.

  terimlerHerbivor: Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad.

  terimlerHermafroditizm: Her iki eşeyede sahip canlı

  terimlerHertz: Bir saniyedeki titreşim ya da dalga sayısı.

  terimlerHeterojen: 1- Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk, ayrı cinsten. 2- Değişik karakt

  terimlerHeterojen Karışım: Her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışım.Su-kum karışımı gibi.

  terimlerHeterosis: (melez gücü) Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük.

  terimlerHız: Bir cismin birim zamanda aldığı yol.(yer değiştirme)

  terimlerHibrit: Melez

  terimlerHidroelektrik santrali: Suyun kinetik enerjisinden yararlanarak elektrik üreten santral.

  terimlerHidrolik Basınç: Sıvıların bulundukları kap çeperine yaptığı basınç.

  terimlerHidroliz: Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grubunun eklenmesi.

  terimlerHidroloji: Su bilimi.

  terimlerHidrosfer: Su küre, yeryüzündeki suların tümüdür.

  terimlerHif: Mantar, alg gibi canlıların yapısını oluşturan uzantılar.

  terimlerHijyen: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemlerin tümüne verilen ad.

  terimlerHipermetrop: Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın gerisinde kaldığı için yakını iyi görememe hastalığı.

  terimlerHipofiz: Salgılarıyla vücuttaki tüm salgı bezlerini kontrol eden,beyinde bulunan iç salgı bezi.

  terimlerHipotalamus: Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı.

  terimlerHipotez: Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce.

  terimlerHipotonik: İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı.

  terimlerHistoloji: Dokuları inceleyen bilim dalı

  terimlerHizmetli: Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın