Eğitim Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimler Helyum:Havada az miktarda bulunan bir soygaz (kısaltması He). devam

  terimler Hemoglobin:1. Alyuvarlarda O2 ve CO2 taşıyan, demir içeren protei devam

  terimler Hepatit:İştahsızlık, bulantı, halsizlik, karın ağrısı ve sarılıkla kendini gösteren bir hastalık. devam

  terimler Hepatit B:Kan yoluyla bulaşan ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs. devam

  terimler Herbivor:Otla beslenen canlılar. devam

  terimler Herbivor:Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad. devam

  terimler Hermafroditizm:Her iki eşeyede sahip canlı devam

  terimler Hertz:Bir saniyedeki titreşim ya da dalga sayısı. devam

  terimler Heterojen:1- Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya top devam

  terimler Heterojen Karışım:Her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışım.Su-kum karışımı gibi. devam

  terimler Heterosis:(melez gücü) Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük. devam

  terimler Hız:Bir cismin birim zamanda aldığı yol.(yer değiştirme) devam

  terimler Hibrit:Melez devam

  terimler Hidroelektrik santrali:Suyun kinetik enerjisinden yararlanarak elektrik üreten santral. devam

  terimler Hidrolik Basınç:Sıvıların bulundukları kap çeperine yaptığı basınç. devam

  terimler Hidroliz:Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grub devam

  terimler Hidroloji:Su bilimi. devam

  terimler Hidrosfer:Su küre, yeryüzündeki suların tümüdür. devam

  terimler Hif:Mantar, alg gibi canlıların yapısını oluşturan uzantılar. devam

  terimler Hijyen:Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemlerin tümün devam

  terimler Hipermetrop:Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın gerisinde kaldığı için yakını iyi görememe hastalığı. devam

  terimler Hipofiz:Salgılarıyla vücuttaki tüm salgı bezlerini kontrol eden,beyinde bulunan iç salgı bezi. devam

  terimler Hipotalamus:Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı. devam

  terimler Hipotez:Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce. devam

  terimler Hipotonik:İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı. devam

  terimler Histoloji:Dokuları inceleyen bilim dalı devam

  terimler Hizmetli:Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın