Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Gürültü:Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata. devam

terimler Güve:Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek. devam

terimler Güvenlik:Toplum yaşamında düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet devam

terimler Haberleşme:Karşılıklı olarak haber alıp vermek, iletişmek, muhabere etmek. devam

terimler Habitat:Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yer. devam

terimler Habitus:Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü. devam

terimler Hacim:Bir maddenin uzayda kapladığı alan. devam

terimler Hal Değişimi:Maddenin bir hâlden başka bir hâle geçmesine denir. devam

terimler Hal değiştirme ısısı(L):1 gram maddeyi bir halden başka bir hale geçirmek için ona verilmesi veya ondan alınması gereken ı devam

terimler Halat:Pamuk, kenevir gibi bitkisel liflerin bir arada bükülmesiyle elde edilen kalın ip. devam

terimler Halon:Yangın söndürmede kullanılan kimyasal bileşik. devam

terimler Halozoik canlı:Besinleri katı parçalar halinde alan canlılar. devam

terimler Ham Madde:Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu. devam

terimler Haploid:Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayıs devam

terimler Haploit:n sayıda kromozom taşıyan hücre.Örneğin insan vucut hücrelerinde 2n= 46 ,üreme  hücreler devam

terimler Hareket:Sabit bir noktaya göre yer değiştirme. devam

terimler Hareketli revolver:Mikroskopta objektiflerin takılı olduğu ve saat yönünde dönen hareketli parça. devam

terimler Has:Özgü, mahsus; hükümdara özgü olan; katışıksız, en iyi cinsten; saf; iyi nitelikleri kendinde topla devam

terimler Hassas:Duyum ve duyguları algılayan; yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin öl devam

terimler Hastane Atıkları:Hastanelerden veya diğer sağlık kuruluşlarından tıbbi, enfekte patojen ve patolojik atıklara hasta devam

terimler Hava:Hava, yerkürenin etrafını saran atmosferi meydana getiren, normal şartlarda bileşimi %78 azot, %2 devam

terimler Hava Basıncı:Hava kürede bulunan gazların ağırlığının yeryüzündeki birim yüzeye uyguladığı kuvvet. devam

terimler Hava Direnci:Havanın kendi içinde hareket eden cisimlere karşı uyguladığı sürtünme kuvveti. devam

terimler Havers Kanalı:Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanal. devam

terimler Hazır Bulunuşluk:Bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli yeterliliğe sahip olma durumu. devam

terimler Heksoz:Altı karbonlu monosakkarit. devam

terimler Helikaz:DNA nın kopyalanması sırasında DNA nın helik zincirini fermuar gibi açan enzim. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın