Eğitim Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimler Gürültü:Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata. devam

  terimler Güve:Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek. devam

  terimler Güvenlik:Toplum yaşamında düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet devam

  terimler Haberleşme:Karşılıklı olarak haber alıp vermek, iletişmek, muhabere etmek. devam

  terimler Habitat:Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yer. devam

  terimler Habitus:Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü. devam

  terimler Hacim:Bir maddenin uzayda kapladığı alan. devam

  terimler Hal Değişimi:Maddenin bir hâlden başka bir hâle geçmesine denir. devam

  terimler Hal değiştirme ısısı(L):1 gram maddeyi bir halden başka bir hale geçirmek için ona verilmesi veya ondan alınması gereken ı devam

  terimler Halat:Pamuk, kenevir gibi bitkisel liflerin bir arada bükülmesiyle elde edilen kalın ip. devam

  terimler Halon:Yangın söndürmede kullanılan kimyasal bileşik. devam

  terimler Halozoik canlı:Besinleri katı parçalar halinde alan canlılar. devam

  terimler Ham Madde:Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu. devam

  terimler Haploid:Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayıs devam

  terimler Haploit:n sayıda kromozom taşıyan hücre.Örneğin insan vucut hücrelerinde 2n= 46 ,üreme  hücreler devam

  terimler Hareket:Sabit bir noktaya göre yer değiştirme. devam

  terimler Hareketli revolver:Mikroskopta objektiflerin takılı olduğu ve saat yönünde dönen hareketli parça. devam

  terimler Has:Özgü, mahsus; hükümdara özgü olan; katışıksız, en iyi cinsten; saf; iyi nitelikleri kendinde topla devam

  terimler Hassas:Duyum ve duyguları algılayan; yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin öl devam

  terimler Hastane Atıkları:Hastanelerden veya diğer sağlık kuruluşlarından tıbbi, enfekte patojen ve patolojik atıklara hasta devam

  terimler Hava:Hava, yerkürenin etrafını saran atmosferi meydana getiren, normal şartlarda bileşimi %78 azot, %2 devam

  terimler Hava Basıncı:Hava kürede bulunan gazların ağırlığının yeryüzündeki birim yüzeye uyguladığı kuvvet. devam

  terimler Hava Direnci:Havanın kendi içinde hareket eden cisimlere karşı uyguladığı sürtünme kuvveti. devam

  terimler Havers Kanalı:Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanal. devam

  terimler Hazır Bulunuşluk:Bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli yeterliliğe sahip olma durumu. devam

  terimler Heksoz:Altı karbonlu monosakkarit. devam

  terimler Helikaz:DNA nın kopyalanması sırasında DNA nın helik zincirini fermuar gibi açan enzim. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın