Yazılı Sınav Soruları

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerGondol: 1. Lunaparkta şekli kayığa benzeyen, ileri geri sallanan bir tür oyun aracı. 2. İki başlı, başları yukarıya kıvrık kayık.

  terimlerGök Ada: Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi.

  terimlerGök Bilim: Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını a

  terimlerGökkuşağı: 1- Güneş ışığının havadaki su zerreciklerinin etkisiyle kendisini oluşturan renklere ayrışmasıyla oluşan ışık deseni. 2- Düşmekte

  terimlerGölge: Işık kaynağı önüne konan, ışık geçirmeyen cisimlerin arkasında oluşan koyu bölge.

  terimlerGöz Bebeği: İrisin ortasında ışığın girdiği açıklık.

  terimlerGöz Uyumu: Yakın ve uzaktaki cisimlerin net görebilmesi için göz merceğinin odak uzaklığını değiştirmesi.

  terimlerGözenek: 1. Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri. 2. Bitkilerde solunum ve fotosentez için gerekli oksijen ve karbondioksit alışverişine, suyun

  terimlerGözlem: Bir nesnenin, olayın ya da bir gerçeğin özelliklerini bilmek amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp, çeşitli araçlarla veya çıplak

  terimlerGözlemci: Gözlemevinde gözlem yapan kimse.

  terimlerGözlemevi: Gökyüzü gözlemlerin yapıldığı, gözlem için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu ve kullanıldığı, kütüphanesi ve yönetimi olan kuru

  terimlerGrafit: Kurşun kalem yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli bir çeşit doğal karbon.

  terimlerGram: Kütle ölçüsü temel birimi "gram" dır. +4° deki 1 cm³ saf suyun kütlesine "1 gram" denir. "g" harfi ile gösterilir.

  terimlerGrana: Kloroplastlar içindeki klorofil taşıyan yapı.

  terimlerGranit: 1. Çeşitli minerallerin birleşmesiyle oluşmuş türlü renkte, çok sert bir kayaç türü. 2. Kuvars. feldspat, ortoklaz ve mika minerallerind

  terimlerGranül: Stoplazmada bulunan küçük tanecikler.

  terimlerGregor MENDEL: Avusturyalı bilim adamı Gregor MENDEL bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalarla genetiğin temellerini oluşturan ilkeleri ortaya koymuştur.

  terimlerGrup: Periyodik çizelgede benzer özelliklere sahip elementlerin bulunduğu,dikey sütunlardan her biri.

  terimlerGTP: Hücre içerisinde meydana gelen bazı biyokimyasal reaksiyonlarda enerji için kullanılan bir tür molekül (Guanozin tri fosfat).

  terimlerGuanin: DNA ve RNA nın yapısına katılan bir pürün bazı.

  terimlerGuatr: İyot eksikliğinden dolayı tiroit bezinin büyümesi sonucu oluşan hastalık.

  terimlerGutasyon: Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması.

  terimlerGübre: Verimini arttırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı,kimyasal veya bitkisel madde.

  terimlerGüç: Birim zamanda yapılan iş veya harcanan enerji.

  terimlerGüneş Panelleri: Güneş enerjisini ısı enerjisine çeviren levhalar.

  terimlerGüneş Pili: Güneş'in ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren üreteç, düzenek.

  terimlerGüneş sistemi: Güneş, gezegenler ile bunların uyduları, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, meteor ve gök taşlarının oluşturduğu sistem.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın