Eğitim Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerDöllenme: Erkek ve dişi üreme hücreleri, yumurta ve spermin birleşerek çekirdeklerinin kaynaşması.

  terimlerDöllenme borusu: Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp.

  terimlerDöngü: Birbirini takip eden basamakların tekrarlanması. Çevrim. Örneğin, suyun yeryüzü ile atmosfer arasında sürekli tekrar eden hal değişimi.

  terimlerDöteryum: Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunan hidrojen atomunun izotopu.(ağır hidrojen)

  terimlerDuba: İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra.

  terimlerDuy: Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yer.

  terimlerDuyarga: 1 - Duyu almak için çeşitli eklembacaklılarda ve bazı balıklarda bulunan organ. 2 - Anten.

  terimlerDuyarlık: Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, duygunluk, hassaslık, hassasiyet.

  terimlerDuyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını beş duyu organıyla (görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla) algılam

  terimlerDuyu siniri: Dış yada iç reseptör organlardan yada duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ileten sinirler.

  terimlerDürbün: Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik araç.

  terimlerDüz kas: İç organların hareketini sağlayan ve istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ biçimli, tek çekirdekli kas hücrelerinin bağ dokusu içer

  terimlerEbeveyn: Anne ve baba

  terimlerEbonit: 1. Kauçuğun kükürtle işlenmesinden elde edilen plastik madde. 2. Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım kükürtle işlenmesinden elde edile

  terimlerEgzoz: İçten yanmalı motorlu taşıtlarda yakıtın yanması sonucu oluşan zararlı gazların atıldığı boru.

  terimlerEğik Düzlem: Bir ucu biraz daha yüksekte bulunan eğimli düz yüzey.

  terimlerEğim: Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğik.

  terimlerEğrelti Otu: Kumlu yerlerde yetişen, 1,5 metreye kadar uzayabilen,tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki.

  terimlerEkdoderm: Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen dış tabaka.

  terimlerEklem: Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer.

  terimlerEklem: 1. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendiği kısım. 2. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip

  terimlerEkoloji: Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

  terimlerEkoloji: Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ekoloji, çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak

  terimlerEkolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların büt

  terimlerEkonomi: Kaynakların, gereksinimleri karşılamada akılcı kullanımı.

  terimlerEkosistem: Ekolojik sistemler, çeşitli organizmalarla, onların cansız çevrelerinin oluşturduğu ve bir bütün olarak ele alınabilen birimlerdir. Ekolojik

  terimlerEkran: Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın