Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Döllenme:Erkek ve dişi üreme hücreleri, yumurta ve spermin birleşerek çekirdeklerinin kaynaşması. devam

terimler Döllenme borusu:Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp. devam

terimler Döngü:Birbirini takip eden basamakların tekrarlanması. Çevrim. Örneğin, suyun yeryüzü ile atmosfer arası devam

terimler Döteryum:Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunan hidrojen atomunun izotopu.(ağır hidrojen) devam

terimler Duba:İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra. devam

terimler Duy:Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yer. devam

terimler Duyarga:1 - Duyu almak için çeşitli eklembacaklılarda ve bazı balıklarda bulunan organ. 2 - Anten. devam

terimler Duyarlık:Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, duygunluk, hassaslık, hassasiyet. devam

terimler Duyu:İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını beş duyu organıyla (görme, işitme, koklama, d devam

terimler Duyu siniri:Dış yada iç reseptör organlardan yada duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ileten devam

terimler Dürbün:Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı ik devam

terimler Düz kas:İç organların hareketini sağlayan ve istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ biçimli, tek çeki devam

terimler Ebeveyn:Anne ve baba devam

terimler Ebonit:1. Kauçuğun kükürtle işlenmesinden elde edilen plastik madde. 2. Yüz kısım kauçuğun otuz iki kı devam

terimler Egzoz:İçten yanmalı motorlu taşıtlarda yakıtın yanması sonucu oluşan zararlı gazların atıldığı boru. devam

terimler Eğik Düzlem:Bir ucu biraz daha yüksekte bulunan eğimli düz yüzey. devam

terimler Eğim:Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğik. devam

terimler Eğrelti Otu:Kumlu yerlerde yetişen, 1,5 metreye kadar uzayabilen,tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kulla devam

terimler Ekdoderm:Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen dış tabaka. devam

terimler Eklem:Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer. devam

terimler Eklem:1. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendiği kısım. 2. Vücut devam

terimler Ekoloji:Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı. devam

terimler Ekoloji:Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ekoloji, çeşitli türdek devam

terimler Ekolojik Denge:İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmel devam

terimler Ekonomi:Kaynakların, gereksinimleri karşılamada akılcı kullanımı. devam

terimler Ekosistem:Ekolojik sistemler, çeşitli organizmalarla, onların cansız çevrelerinin oluşturduğu ve bir bütün o devam

terimler Ekran:Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın