Oyun Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerDiyabet: Şeker hastalığı.

  terimlerDiyafram: Memelilerde,akciğerlerde gaz alışverişini kolaylaştıran,göğüs ve karın boşluğunu ayıran kaslı yapı.

  terimlerDiyaliz: 1. Bazı cisimlerin gözenekleri zarlardan geçebilmesi temeline dayanan ve çözümleme veya arıtma yöntemi. 2. Böbreklerin hastalanması durum

  terimlerDiyapazon: Titreştirildiğinde belirli frekanslarda ses veren, u biçiminde küçük bir çelik araç.

  terimlerDiyapozon: Titreşince ana seslerden birini veren,U biçiminde küçük bir çelik araç.

  terimlerDiyet: Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan dengeli beslenme düzeni. Perhiz, rejim.

  terimlerDiyoptri: Merceklerde yakınsama birimi.

  terimlerDiyot: Akımı tek yönde geçiren devre elemanı.

  terimlerDNA: Genetik bilgileri içeren ikili sarmal molekül, deoksiribonükleik asit. Kromozomların yapısını oluşturan yönetici moleküllerdir.

  terimlerDogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.

  terimlerDoğa: İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güç canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümü

  terimlerDoğa Olayları: Deprem, çığ, heyelan, sel, yağmur, fırtına gibi doğada meydana gelen olayların tümü.

  terimlerDoğal: Doğada olan, doğada bulunan.

  terimlerDoğal Afet: Doğanın sebep olduğu yıkım.

  terimlerDoğal Gaz: Yer kabuğunun içinde bulunan,yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz.

  terimlerDoğal Işık Kaynakları: Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına verilen ad.

  terimlerDoğalgaz: Yer kabuğunun içinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı gaz.

  terimlerDoğrultmaç: 1 - Alternatif akımı doğru akıma çeviren araç. 2 - Redresör. 3 - Doğrultucu.

  terimlerDoğrusal: 1. Bir doğruyu izleyen. 2. Aynı doğruya ait olan.

  terimlerDoku: 1. Bir vücudun veya bir organın yapı öğelerinden birini oluşturan hücre topluluğu. 2. Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücrele

  terimlerDokunma: Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık vb. niteliklerini derinin altındaki sinir uçları aracılığıyla duymak, değmek, el sürm

  terimlerDominant: Baskın gen.

  terimlerDonma: Bir maddenin ısı vererek sıvı hâlden katı hâle geçmesidir.

  terimlerDonma Isısı: Bir sıvının katı hale geçtiği sabit ısı.

  terimlerDonma Noktası: Bir sıvının katı hale geçtiği sabit sıcaklık. Her maddenin donma noktası farklıdır.

  terimlerDöl Almaşı: Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini izlemesi

  terimlerDöl yatağı: Uterus. Dişi üreme sisteminde, fetusu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli kas yapısında bir organdır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   11 12 13 14 15 16 17   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın