Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Diyabet:Şeker hastalığı. devam

terimler Diyafram:Memelilerde,akciğerlerde gaz alışverişini kolaylaştıran,göğüs ve karın boşluğunu ayıran kaslı yapı devam

terimler Diyaliz:1. Bazı cisimlerin gözenekleri zarlardan geçebilmesi temeline dayanan ve çözümleme veya arıtma yön devam

terimler Diyapazon:Titreştirildiğinde belirli frekanslarda ses veren, u biçiminde küçük bir çelik araç. devam

terimler Diyapozon:Titreşince ana seslerden birini veren,U biçiminde küçük bir çelik araç. devam

terimler Diyet:Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan dengeli beslenme düzeni. Perhiz, rejim. devam

terimler Diyoptri:Merceklerde yakınsama birimi. devam

terimler Diyot:Akımı tek yönde geçiren devre elemanı. devam

terimler DNA:Genetik bilgileri içeren ikili sarmal molekül, deoksiribonükleik asit. Kromozomların yapısını oluş devam

terimler Dogma:Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi devam

terimler Doğa:İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güç canlı ve cansı devam

terimler Doğa Olayları:Deprem, çığ, heyelan, sel, yağmur, fırtına gibi doğada meydana gelen olayların tümü. devam

terimler Doğal:Doğada olan, doğada bulunan. devam

terimler Doğal Afet:Doğanın sebep olduğu yıkım. devam

terimler Doğal Gaz:Yer kabuğunun içinde bulunan,yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı ala devam

terimler Doğal Işık Kaynakları:Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına verilen ad. devam

terimler Doğalgaz:Yer kabuğunun içinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı gaz. devam

terimler Doğrultmaç:1 - Alternatif akımı doğru akıma çeviren araç. 2 - Redresör. 3 - Doğrultucu. devam

terimler Doğrusal:1. Bir doğruyu izleyen. 2. Aynı doğruya ait olan. devam

terimler Doku:1. Bir vücudun veya bir organın yapı öğelerinden birini oluşturan hücre topluluğu. 2. Belirli b devam

terimler Dokunma:Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık vb. niteliklerini derinin altındaki sinir uçlar devam

terimler Dominant:Baskın gen. devam

terimler Donma:Bir maddenin ısı vererek sıvı hâlden katı hâle geçmesidir. devam

terimler Donma Isısı:Bir sıvının katı hale geçtiği sabit ısı. devam

terimler Donma Noktası:Bir sıvının katı hale geçtiği sabit sıcaklık. Her maddenin donma noktası farklıdır. devam

terimler Döl Almaşı:Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini izlemesi devam

terimler Döl yatağı:Uterus. Dişi üreme sisteminde, fetusu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli kas yapısında devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın