Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Bireycilik (İndividüalizm):1. Yalnızca tek olanın, bireyin bağımsız gerçekliği olduğunu, gerçekte yalnız bireylerin bulunduğu devam

terimler Birincil Duyusal Alan:Belirli bir duyuya ilişkin alıcılardan gelen sinir akımlarının ulaştığı beyin kabuğu alanı. devam

terimler Birleştirici Yöntem:Elde edilen teorilerin sonuçlarının tümdengelimle denetlenip sonra bu sonuçların tümevarımla doğru devam

terimler Borsa:Mal, altın, döviz ve taşınır değerlerin belirli kurallar çerçevesinde alım ve satım işlemlerinin y devam

terimler Boşanma:Evlilik sonucu oluşan ailede karşı cinslerin, toplumca veya hukukça evlilik bağlarının sona erdiri devam

terimler Bölüşüm:1- Üretilen mal ve hizmetlerin üretenler arasında pay edilmesi işlemi. 2- Üretilen bir mal veya devam

terimler Burjuva:1- Orta sınıftan olan, kent soylu. 2- Özellikle sanayi devriminden sonra üretim araçlarına (fab devam

terimler Bürokrasi:1- Bir toplumda tabandan yukarı doğru çıktıkça bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kurallar ve devam

terimler Bürokrat:Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici. devam

terimler Büyük Önerme:Bir kıyasta büyük terimi taşıyan önerme. devam

terimler Büyük Terim:Bir kıyasta sonucun yüklemi olan terim. devam

terimler Cağ:Lavabo, banyo. devam

terimler Cemaat:Kan bağıyla bir araya gelmiş, uzmanlaşmanın olmadığı, dayanışma esaslı insan grupları. devam

terimler Cemiyet:İşbölümü amacıyla bir araya gelmiş, mesafeli ilişkilerin bulunduğu insan grupları. Dernek, kuruluş devam

terimler Cevher (töz):Değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan, bir başka şeye ya da şeyde değil kendi kendisiy devam

terimler Ceza:Bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışı bastıran, hoş olmayan/itici uyarıcı. devam

terimler Cins:1- Genel nitelikleri aynı olan nesnelerin tümü. 2- Cins, "altında türlerin sıralandığı şeydir" devam

terimler Cogito:''Düşünüyorum o halde varım'' devam

terimler Çatışma:Aynı anda ulaşılması imkansız iki güdüden bir tanesini seçememenin verdiği kararsızlık halidir. İk devam

terimler Çekirdek (Modern) Aile:Sanayi toplumları ile birlikte üretimde iş gücüne talep duyulması kadını aile içinde çalışan birey devam

terimler Çekirdek Aile:Anne, baba ve çocuklarla sınırlı olan aile. devam

terimler Çelişik Önerme:Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin hem nicelik hem nitelik yönünden farklı olması. devam

terimler Çelişme:İki kavramın ya da yargının birbirini dışta bırakması. Birbirine ters olma, birbirini tutmama. devam

terimler Çelişmezlik İlkesi:Bir önermenin aynı koşullar ve aynı zaman içinde hem doğru hem de yanlış olamayacağını belirten ma devam

terimler Çeper Lobu:Merkezî oluğun arkasında bulunan beyin alanı. İşlevleri arasında beden duyumları ve görsel mekânsa devam

terimler Çerçi:Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek eşyalar satan kimse. devam

terimler Çevre:Canlı davranışlarını etkileyen ve kalıtımsal olmayan bütün etkenleri, uyarıcıları (uyaranları) içe devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın