Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerBireycilik (İndividüalizm): 1. Yalnızca tek olanın, bireyin bağımsız gerçekliği olduğunu, gerçekte yalnız bireylerin bulunduğunu, tümel terimlerin gerçeklikte hiçbi

  terimlerBirincil Duyusal Alan: Belirli bir duyuya ilişkin alıcılardan gelen sinir akımlarının ulaştığı beyin kabuğu alanı.

  terimlerBirleştirici Yöntem: Elde edilen teorilerin sonuçlarının tümdengelimle denetlenip sonra bu sonuçların tümevarımla doğrulanabilirliğini gösterme işlemlerinden o

  terimlerBorsa: Mal, altın, döviz ve taşınır değerlerin belirli kurallar çerçevesinde alım ve satım işlemlerinin yapıldığı ortamlar.

  terimlerBoşanma: Evlilik sonucu oluşan ailede karşı cinslerin, toplumca veya hukukça evlilik bağlarının sona erdirip ayrılmalarına boşanma denir.

  terimlerBölüşüm: 1- Üretilen mal ve hizmetlerin üretenler arasında pay edilmesi işlemi. 2- Üretilen bir mal veya hizmetin üretim aşamasındaki etkenler (doğ

  terimlerBurjuva: 1- Orta sınıftan olan, kent soylu. 2- Özellikle sanayi devriminden sonra üretim araçlarına (fabrika gibi) sahip olarak zenginleşen sermaye k

  terimlerBürokrasi: 1- Bir toplumda tabandan yukarı doğru çıktıkça bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kurallar ve işleyişlerine göre çalışan, memurl

  terimlerBürokrat: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.

  terimlerBüyük Önerme: Bir kıyasta büyük terimi taşıyan önerme.

  terimlerBüyük Terim: Bir kıyasta sonucun yüklemi olan terim.

  terimlerCağ: Lavabo, banyo.

  terimlerCemaat: Kan bağıyla bir araya gelmiş, uzmanlaşmanın olmadığı, dayanışma esaslı insan grupları.

  terimlerCemiyet: İşbölümü amacıyla bir araya gelmiş, mesafeli ilişkilerin bulunduğu insan grupları. Dernek, kuruluş, topluluk.

  terimlerCevher (töz): Değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan, bir başka şeye ya da şeyde değil kendi kendisiyle, kendi kendinde var olan.

  terimlerCeza: Bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışı bastıran, hoş olmayan/itici uyarıcı.

  terimlerCins: 1- Genel nitelikleri aynı olan nesnelerin tümü. 2- Cins, "altında türlerin sıralandığı şeydir" diye tanımlanabildiği gibi, "gerçekleri

  terimlerCogito: ''Düşünüyorum o halde varım''

  terimlerÇatışma: Aynı anda ulaşılması imkansız iki güdüden bir tanesini seçememenin verdiği kararsızlık halidir. İki güdü çatıştığında birinin doyu

  terimlerÇekirdek (Modern) Aile: Sanayi toplumları ile birlikte üretimde iş gücüne talep duyulması kadını aile içinde çalışan birey olmanın dışında, dışarıda da ça

  terimlerÇekirdek Aile: Anne, baba ve çocuklarla sınırlı olan aile.

  terimlerÇelişik Önerme: Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin hem nicelik hem nitelik yönünden farklı olması.

  terimlerÇelişme: İki kavramın ya da yargının birbirini dışta bırakması. Birbirine ters olma, birbirini tutmama.

  terimlerÇelişmezlik İlkesi: Bir önermenin aynı koşullar ve aynı zaman içinde hem doğru hem de yanlış olamayacağını belirten mantık ilkesi.

  terimlerÇeper Lobu: Merkezî oluğun arkasında bulunan beyin alanı. İşlevleri arasında beden duyumları ve görsel mekânsal biliş bulunmaktadır.

  terimlerÇerçi: Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek eşyalar satan kimse.

  terimlerÇevre: Canlı davranışlarını etkileyen ve kalıtımsal olmayan bütün etkenleri, uyarıcıları (uyaranları) içerir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın