Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerForm: 1- Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. 2- Bir önermenin ya da akıl yürütmenin kalıbı, şekli, biçimi.

  terimlerFormatör: Belirli bir alanda özel bir eğitimden geçirilerek yetiştirilen öğretici.

  terimlerFormel: Biçimsel, resmî.

  terimlerFormel Bilim: İnsan zihninin ürettiği soyut kavramları değerlendiren bilim. Matematik, mantık gibi bilimler.

  terimlerGayrimenkul: Taşınmaz. Bir yerden bir yere taşınamayan (mal).

  terimlerGeçerli Çıkarım: Öncüllerin doğru olması hâlinde sonucun zorunlu olarak çıktığı çıkarım.

  terimlerGeçerli Önerme: Bütün yorumlamaları doğru olan önerme.

  terimlerGeçmiş Yaşam Deneyimleri: Geçmişte yaşadığımız olay ya da olaylar, ilgili nesnelerin bellekte bıraktığı izler, yeni algılamalarımızı etkiler. (koşullanma-telkin

  terimlerGelenek: 1- Bir toplumun, yüzyıllar öncesinden kendi içerisinde doğan, kuşaktan kuşağa geçerek özel bir bağ oluşturan davranış kurallarıdır. Bu

  terimlerGelişim Psikolojisi: Gelişim psikolojisi, yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceler. Çocukken büyük bir dikkatle ve keyifle izlenen çizgi filmler büyüyün

  terimlerGenel: Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan.

  terimlerGenel Uyarılmışlık Hâli: Hipotalamusun sempatik sinir sistemini etkilemesi sonucunda oluşan ve "savaş veya kaç" tepkisini hazırlayan bedensel etkinlikler bütünü.

  terimlerGenel Uyarılmışlık Hali ve Kaygı: 1- Kişinin bilincinin açık ve tamamen uyanık olmasına, enerjisini yapacağı işe verebilmesine genel uyarılmış hali denir. Herhangi bir öğr

  terimlerGenel-Geçer: Herkes tarafından aynı biçimde kabul edilen (objektif, sübjektif olmayan)

  terimlerGenelleme: 1- Birbirine benzeyen varlıkları ortak özellikleriyle düşünmektir. Örneğin, köpek kavramı sayesinde her gördüğümüz köpeği tek tek inc

  terimlerGerçek: Bilinçten bağımsız olarak var olan. Düşünülen, tasarımlanan şeylere karşıt olarak var olan.

  terimlerGerçek (reel): 1- Düşünülen, tasarımlanan şeylere karşıt olarak var olan. Bilinçten bağımsız olarak var olan. 2- Somut ve deney konusu olan, bilinçte

  terimlerGerçekçilik (realizm): 1- Bireyden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden görüş. 2- Bilinç dışında nesnel bir dünyanın var olduğunu savunan fels

  terimlerGerçekleme: Özelleme önermesinin doğru değer alması durumu.

  terimlerGerçeklik: 1- İnsan bilincinden bağımsız olarak var olanlardır. Gerçeklik varlığın bir özelliği başka bir deyişle var oluş tarzıdır. 2- Gerçe

  terimlerGerçeklik(Realite): En genel anlamı içinde, dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık, var olanların tümü, var olan şeylerin bütünü; bilinçten, bil

  terimlerGereksinim (İhtiyaç): 1-Fizyolojik veya sonradan edinilmiş herhangi bir eksiklik ya da yetmezlik; genellikle dürtü veya güdüyle eş anlamda kullanılır. 2- Organi

  terimlerGeriye Ket Vurma: Yeni öğrenilen bilgilerin önceki öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, matematik dersinden öğrendiğiniz pratik çözüm yolu uzun ispatl

  terimlerGestalt Tedavisi: Gestalt terapisinin amacı, insanların kendileri ile ilgili bütün yönlerin farkında olmalarını kolaylaştırarak, kendilerine saygı, bağıms

  terimlerGirişim: Üretim faaliyetlerini planlayan, düzenleyen ve örgütleyen beyin gücüdür.

  terimlerGizil Güç: Bireyin doğuştan getirdiği ve eğitimle yetenek hâlini alan gelişme eğilimi.

  terimlerGörecilik (rölativizm): Kişiden kişiye değişmeyen nesnel bir hakikat herkes için geçerli olan mutlak doğrular bulunmadığını, hakikatin ya da doğruların bireylere

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın