Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Form:1- Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. 2- Bir önermenin ya da akıl yürü devam

terimler Formatör:Belirli bir alanda özel bir eğitimden geçirilerek yetiştirilen öğretici. devam

terimler Formel:Biçimsel, resmî. devam

terimler Formel Bilim:İnsan zihninin ürettiği soyut kavramları değerlendiren bilim. Matematik, mantık gibi bilimler. devam

terimler Gayrimenkul:Taşınmaz. Bir yerden bir yere taşınamayan (mal). devam

terimler Geçerli Çıkarım:Öncüllerin doğru olması hâlinde sonucun zorunlu olarak çıktığı çıkarım. devam

terimler Geçerli Önerme:Bütün yorumlamaları doğru olan önerme. devam

terimler Geçmiş Yaşam Deneyimleri:Geçmişte yaşadığımız olay ya da olaylar, ilgili nesnelerin bellekte bıraktığı izler, yeni algılama devam

terimler Gelenek:1- Bir toplumun, yüzyıllar öncesinden kendi içerisinde doğan, kuşaktan kuşağa geçerek özel bir bağ devam

terimler Gelişim Psikolojisi:Gelişim psikolojisi, yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceler. Çocukken büyük bir dikkatle ve devam

terimler Genel:Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan. devam

terimler Genel Uyarılmışlık Hâli:Hipotalamusun sempatik sinir sistemini etkilemesi sonucunda oluşan ve "savaş veya kaç" tepkisini h devam

terimler Genel Uyarılmışlık Hali ve Kaygı:1- Kişinin bilincinin açık ve tamamen uyanık olmasına, enerjisini yapacağı işe verebilmesine genel devam

terimler Genel-Geçer:Herkes tarafından aynı biçimde kabul edilen (objektif, sübjektif olmayan) devam

terimler Genelleme:1- Birbirine benzeyen varlıkları ortak özellikleriyle düşünmektir. Örneğin, köpek kavramı sayesind devam

terimler Gerçek:Bilinçten bağımsız olarak var olan. Düşünülen, tasarımlanan şeylere karşıt olarak var olan. devam

terimler Gerçek (reel):1- Düşünülen, tasarımlanan şeylere karşıt olarak var olan. Bilinçten bağımsız olarak var olan. devam

terimler Gerçekçilik (realizm):1- Bireyden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden görüş. 2- Bilinç dışında nesnel bi devam

terimler Gerçekleme:Özelleme önermesinin doğru değer alması durumu. devam

terimler Gerçeklik:1- İnsan bilincinden bağımsız olarak var olanlardır. Gerçeklik varlığın bir özelliği başka bir dey devam

terimler Gerçeklik(Realite):En genel anlamı içinde, dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık, var olanların tümü, var devam

terimler Gereksinim (İhtiyaç):1-Fizyolojik veya sonradan edinilmiş herhangi bir eksiklik ya da yetmezlik; genellikle dürtü veya devam

terimler Geriye Ket Vurma:Yeni öğrenilen bilgilerin önceki öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, matematik dersinden öğren devam

terimler Gestalt Tedavisi:Gestalt terapisinin amacı, insanların kendileri ile ilgili bütün yönlerin farkında olmalarını kola devam

terimler Girişim:Üretim faaliyetlerini planlayan, düzenleyen ve örgütleyen beyin gücüdür. devam

terimler Gizil Güç:Bireyin doğuştan getirdiği ve eğitimle yetenek hâlini alan gelişme eğilimi. devam

terimler Görecilik (rölativizm):Kişiden kişiye değişmeyen nesnel bir hakikat herkes için geçerli olan mutlak doğrular bulunmadığın devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın