Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Faydacılık:Utilitarizm olarak anılır.Yarar gerektiren,fayda gerektiren eylem ahlakidir. Onun bilgisi de doğru devam

terimler Faydacılık (pragmatizm):Doğrunun ölçütünün yarar olduğunu savunan öğreti. Yararlı olanı yaşam ilkesi yapan görüş. devam

terimler Felsefe:- Yunanca seviyorum "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen fel devam

terimler Felsefe Açısından Ahlak:İnsan davranışlarını iyi ya da kötü olarak nitelendiren yaptırım gücünü ağırlıklı olarak bireyin v devam

terimler Felsefe Bilgisi:Özne (sübje) nin, evreni, insanı, evrende insanın yeri ve kaderini salt düşünce temelinde sistemli devam

terimler Felsefenin Konuları:1. Bilgi Felsefesi(Epistemoloji) 2. Varlık Felsefesi(Ontoloji) 3. Ahlak Felsefesi(Etik) 4. San devam

terimler Fend:Ustalık, kurnazlık. devam

terimler Fenomen:1- En genel anlamı içinde, bizi çevreleyen dünyada duyular aracılığıyla algıladığımız herhangi bir devam

terimler Fenomenoloji (Görüngübilim):Fenomenoloji, pozitivizmin duyusal verileri yani olguları ön plana çıkaran anlayışına karşı "genel devam

terimler Fenomenoloji (öz bilimi):Olayları değil, olayın içindeki özü kavramayı amaçlayan görüş. devam

terimler Feodal:Derebeylikle ilgili. devam

terimler Fıtrat:Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu. devam

terimler Filogenetik:Türün evrimi ile ilgili. devam

terimler Filoloji:Dil bilimi. devam

terimler Finansal:Mali. devam

terimler Fiyat (Eder):Mal ve hizmetlerin birim para insinden değerine fiyat denir. Mal ve hizmetlerin değeri fiyata göre devam

terimler Fizik Antropoloji:İnsanın biyolojik yapısında meydana gelen değişmeleri, ırkların kökenini inceler. devam

terimler Fizikötesi(Metafizik):Felsefenin tecrübeden hareket ederek reelin akli izahını araştıran felsefe bölümü;metafizik bu man devam

terimler Fiziksel (nesnel) Engeller:Bireyin amacına ulaşmasını engelleyen yağmur, kar, uzaklık, yangın gibi fiziksel nesne ve olaylara devam

terimler Fiziksel İllüzyon:Ortamdaki uyarıcının fiziksel ya da fizyolojik nedenlerden dolayı her insan tarafından aynı şekild devam

terimler Fizyolojik Güdü:Vücuttaki bazı eksiklik veya yetmezliklerden, hormonlardan ya da vücudun diğer koşullarından doğan devam

terimler Fizyolojik Güdüler:Organizmanın yaşamı sürdürebilmek için gidermek zorunda olduğu temel gereksinimlerden kaynaklanan devam

terimler Fobik Nevroz:Gerçekte hiçbir tehlike olmadığı halde mantık dışı duyulan korkulardır. Örneğin, yükseklikten, kap devam

terimler Fon:Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varl devam

terimler Fonksiyon (işlev):Bir kültür öğesinin toplumsal uyum üzerine yaptığı katkı. devam

terimler Fonksiyonel:İşlevsel. devam

terimler Fonksiyonel Bütünleşme:Kültür unsurlarının her birinin ayrı ayrı birer işlevi yerine getirerek birbirini tamamlaması duru devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın