Eğitim Sitesi

Felsefe Açısından Ahlak Nedir? Felsefe Açısından Ahlak Hakkında Kısaca Bilgi

Felsefe Açısından Ahlak Terimi Hakkında Bilgiler

Felsefe Açısından AhlakFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Felsefe Açısından Ahlak:
İnsan davranışlarını iyi ya da kötü olarak nitelendiren yaptırım gücünü ağırlıklı olarak bireyin vicdanından alan kurallara ahlak denir. Ahlak felsefesi (etik) ise ahlak alanını yöneten değerlerin neler olduğunu, özünü ve temellerini araştıran ahlaki eylemlerin ölçütlerini koyan özel bir felsefe alanıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box İdea: 1. Maddi cinsten olmayan. Platon'un felsefesinde, idealar âleminde var olan ve bu âlemdeki varlıkların özünü oluşturan gerçek varlık veya varlıklar. devam et

  box Görgü kuralları: İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan kurallardır. devam et

  box Formatör: Belirli bir alanda özel bir eğitimden geçirilerek yetiştirilen öğretici. devam et

  box Kademeli Yaklaşma: Canlının karmaşık bir davranışı öğrenmesini sağlamaya çalışırken o davranışa götüren davranışları sırayla pekiştirmek. devam et

  box İç Çevre: Fizyolojik, bilişsel ve duyuşsal süreçlerden oluşan iç dünyası. devam et

  box Öncül: Çıkarımda sonucun doğruluğunu ispatlamada kanıt işlevi gören önerme. devam et

  box İstenç: Bir davranımı yapmayı ya da yapmamayı seçtiren ya da gerçekleştiren zihin gücü. devam et

  box Algısal Değişmezlik: Duyusal alıcılar düzeyindeki farklılıklara rağmen nesnelerin parlaklık, renk, büyüklük ve şekil bakımlarından değişmez olarak algılanması. devam et