Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Felsefe Açısından Ahlak Nedir? Felsefe Açısından Ahlak Hakkında Kısaca Bilgi

Felsefe Açısından Ahlak Terimi Hakkında Bilgiler

Felsefe Açısından AhlakFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Felsefe Açısından Ahlak:
İnsan davranışlarını iyi ya da kötü olarak nitelendiren yaptırım gücünü ağırlıklı olarak bireyin vicdanından alan kurallara ahlak denir. Ahlak felsefesi (etik) ise ahlak alanını yöneten değerlerin neler olduğunu, özünü ve temellerini araştıran ahlaki eylemlerin ölçütlerini koyan özel bir felsefe alanıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Tüm tanrıcılık (panteizm): Doğayla Tanrı'yı özdeş kılan öğretilerin genel adı. devam et

  box Kritisizm (Eleştiricilik): Kristizm, bilgi teorisine aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Bunun için de bilgiyi sağlamada aklın rolünü ve deneyin rolünü ayrı ayrı ele alarak ras devam et

  box Büyük Terim: Bir kıyasta sonucun yüklemi olan terim. devam et

  box Karmaşa: İnsanlığın ilkçağlarında olduğu düşünülen, yöneten-yönetilen ayrımının olmadığı kaos durumu. devam et

  box Simülasyon: Gerçek olmayan gerçeği temsil eden göstergelerdir. Benzetim. devam et

  box Antropoloji (insanbilim): Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrılmayacağını, ilkel toplulukları ve bunların kültürler devam et

  box Tasarruf: Gelirin tüketime harcanmayıp yeniden üretim için kullanılan kısmı. devam et

  box Olgu: 1- Deney ve gözlem konusu olan olaylar. Ör: Yağmurun yağması, suyun kaynaması,metalin genleşmesi gözlenebilir ve deney ile sınanabilir.Bu nedenle bu o devam et