Eğitim Sitesi

Faz Nedir? Faz Hakkında Kısaca Bilgi

Faz Terimi Hakkında Bilgiler

FazKimya Terimi Olarak Faz:
1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi.

2-Bir sistemde özellikleri bakımından bir bütün oluşturan madde topluluklarından her biri.

3-Bir sistemin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri değişiklik göstermeyen bölümü.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bakteriyolojik: Bakteri bilimi ile ilgili. devam et

  box Alfa Parçacığı: İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği. devam et

  box Faraday sabiti: Bir mol elektronun elektrik yükü. devam et

  box Özütleme (ekstraksiyon): Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözücü ile karışmayan bir madde yardımıyla ayırma. devam et

  box Alizarin: Eskiden kökboyası denilen bitkiden çıkarılan günümüzde kimyasal yolla hazırlanan boya maddesi. devam et

  box Ortak iyon etkisi: Bir iyonu ortak olan tuzların, birlikte oldukları durumda çözünürlüklerinin azalması. devam et

  box İç enerji: Sistemin toplam enerjisi. devam et

  box Metal Bağı: Metal atomları arasında oluşan kimyasal bağ. devam et