Eğitim Sitesi

Faz Nedir? Faz Hakkında Kısaca Bilgi

Faz Terimi Hakkında Bilgiler

FazKimya Terimi Olarak Faz:
1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi.

2-Bir sistemde özellikleri bakımından bir bütün oluşturan madde topluluklarından her biri.

3-Bir sistemin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri değişiklik göstermeyen bölümü.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Termal hareket: Atomların rastgele hareketleri. devam et

  box Endotermik Tepkime: Isı alarak gerçekleşen tepkime. devam et

  box Hidrokarbon: Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik. devam et

  box İzotop Atom: Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom denir. devam et

  box Bileşim: Kimyasal bileşiği oluşturan elementlerin sayısal değeri. devam et

  box İstemli değişim: Dışarıdan bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen değişim. devam et

  box Zift: Katranın damıtılması esnasında damıtılmayan çökelektir. devam et

  box Atomik Kütle Birimi (a.k.b): Bir karbon (12 C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir. devam et