Eğitim Sitesi

Fâsıla Nedir? Fâsıla Hakkında Kısaca Bilgi

Fâsıla Terimi Hakkında Bilgiler

FâsılaHukuk Terimi Olarak Fâsıla:
aralık; ara

 

FasılaTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Fasıla:
Aralık, ara, kesinti.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Menâfi: menfaatler; yararlar; çıkarlar devam et

  box Zeyil Name: Ek yazı, bir belgenin eki ve açıklaması niteliğindeki yazı. devam et

  box Tenakus: Eksikleştirme, azaltma: iki kişinin verecekleri şeylerde karşılıklı olarak azaltmaları, noksanlaştırmaları. devam et

  box Ketmetmek: gizlemek; saklamak; sır tutmak devam et

  box İstinaf Mahkemesi: Sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme devam et

  box Betekrar: tekraren; tekrarla devam et

  box Parakete: Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç. devam et

  box Karar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçi devam et