Eğitim Sitesi

Faraziye Nedir? Faraziye Hakkında Kısaca Bilgi

Faraziye Terimi Hakkında Bilgiler

FaraziyeHukuk Terimi Olarak Faraziye:
Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususiyetleri üzerine yapılan müşahede, mülahaza, kıyas, istikra.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan devam et

  box Tazyik: Baskı, sıkıştırma, zorlama, baskı tatbik etme, darlaştırma. devam et

  box Mukayyit: Kayıt işlemlerini yapan kimse devam et

  box Banknot: Devlet Bankası tarafından çıkartılan kağıt para. devam et

  box Makule: çeşit; tür; soy devam et

  box Mucip: gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi devam et

  box Arama İzni: Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izin. devam et

  box Tagyir: Bir şeyi değiştirme, başkalaştırma, aslından saptırma. devam et