Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Faraziye Nedir? Faraziye Hakkında Kısaca Bilgi

Faraziye Terimi Hakkında Bilgiler

FaraziyeHukuk Terimi Olarak Faraziye:
Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususiyetleri üzerine yapılan müşahede, mülahaza, kıyas, istikra.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanuni şuf'a hakkı: Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığı devam et

  box İstiane: Yardım isteme devam et

  box Bilirkişi (Ehl-i Vukuf): Alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman. devam et

  box Tevarüs: bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme devam et

  box Sosyal ilişkiler: Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir. devam et

  box Müncezib: Beriye çekilen, cezbedilen. devam et

  box Mafevk: üst devam et

  box Bilâ kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız devam et