Eğitim Sitesi

Fahri Oyması Nedir? Fahri Oyması Hakkında Kısaca Bilgi

Fahri Oyması Terimi Hakkında Bilgiler

Fahri OymasıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Fahri Oyması:
Bursalı Fahri adlı oyma ustasının, çok meşhur oymalarına verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Makili Yazı: Hiçbir parçasında yuvarlaklık olmayan, düz, dik ve köşeli bir yazı biçimidir. Kûfî yazı, bu yazıdan gelişmiştir. devam et

  box Siyakat: Bir yazı çeşididir. Irak'ta Abbasiler zamanında icat edilmiş, Selçuklular zamanında Anadolu'ya girmiştir. Resmi ve özellikle mali işlerde kullanıl devam et

  box Peşm: Lika ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Hattat: Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Billâh'ın. kölesi olduğu söylenen Amasyalı Yâkut-ı Musta'sımi'ye kadar kalemin devam et

  box Varakçılık: Altın eziciliği. devam et

  box Muşta: Baskı âleti .Vaşsale demlen kâğıt yapıştırmaların ekini belli etmemek için mücellitlikte kullanılan âlet. devam et

  box Lika: 1- Mürekkep hokkalarının dibine konulan ham ipeğin adıdır. Arapçası milka'dır. İran'da ise kilke denir. Kamış kalemin, hokkanın dibine çarpıp bozulmas devam et

  box Terkip: İstif anlamında, hat sanatında harf ve kelimelerin ahenkli bir surette terkip edilmesi. devam et