Eğitim Sitesi

Fahri Oyması Nedir? Fahri Oyması Hakkında Kısaca Bilgi

Fahri Oyması Terimi Hakkında Bilgiler

Fahri OymasıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Fahri Oyması:
Bursalı Fahri adlı oyma ustasının, çok meşhur oymalarına verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Pençhâne Nokta: Bir yuvarlak nokta beş dilime ayrılmışsa verilen ad. devam et

  box Dalgalanma: Tezhip de ve resimde dalga gibi eğri çizgiler meydana geldiğinde verilen ad. devam et

  box Nakş Ber-âb: Ebru teknesinde kalıcı olmayan desenlerdir. devam et

  box Şebih: İnsan resmi. Tasvir de denir. Eskiden insan resmi yapmaya şebih yazmak denilmiştir. devam et

  box Mıstar: Satar çizmeye yarayan âletin adıdır. Üzerinde sıra sıra bükülmüş ibrişim gerili bir mukavvadan ibaret olan mıstar, kâğıdın altına konur; üstünde, temi devam et

  box Temme: Eski yazıyla yazılan kitapların bittiğini belirtmek üzere son sayfaya konulan işaret. "Bitti, tamam oldu" anlamına gelir. devam et

  box Hazire: Etrafında duvar veya çit bulunan ağıl, mezarlık. devam et

  box Şahâne Nüsha: Çok itina ile tezhip ve tezyin edilmiş, icabında resimler yapılmış ve ciltlenerek padişâha takdim olunan veya bir büyük makama verilmeye lâyık nüshaya devam et