Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Evvelâ Nedir? Evvelâ Hakkında Kısaca Bilgi

Evvelâ Terimi Hakkında Bilgiler

EvvelâHukuk Terimi Olarak Evvelâ:
birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bâligân-mâbelâğ: ziyadesiyle; bol bol devam et

  box İdâre-i husûsiyye: İl özel idaresi devam et

  box Akd-i Muvazaa: Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Kuyûd: kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et

  box İfrağ: Bir durumdan başka bir duruma sokma devam et

  box İşgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu. devam et

  box Ayni Hak: - Eşya üzerindeki mutlak iktidar hakkı. - Kişilere maddi mallar üzerinde egemenlik ve yetki sağlayan ve varlığı herkese karşı ileri sürülebilen hak devam et