Eğitim Sitesi

Evsaf Nedir? Evsaf Hakkında Kısaca Bilgi

Evsaf Terimi Hakkında Bilgiler

EvsafHukuk Terimi Olarak Evsaf:
nitelikler

 

Evsafİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Evsaf:
Nitelikler, vasıflar.

 

EvsafZiraat (Tarım) Terimi Olarak Evsaf:
Nitelik.

 

  Benzer Ziraat (Tarım) Terimleri:

  box Itlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir devam et

  box Satış vaadi: Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği devam et

  box İlmi içtihatler: Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir. devam et

  box Mutalebe: talepte bulunma; istemde bulunma devam et

  box Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler devam et

  box İdari: yönetimle ilgili; yönetsel devam et

  box Kazandırıcı Zamanaşımı: Kanunun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şartlarla bir kimseye mülkiyet ve başkaca bir ayni hak kazandıran zamanaşımı. devam et

  box Hususî: özel; kişiye ait devam et