Eğitim Sitesi

Etnografya Nedir? Etnografya Hakkında Kısaca Bilgi

Etnografya Terimi Hakkında Bilgiler

Etnografyaİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Etnografya:
Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim.

 

EtnografyaTarih Terimi Olarak Etnografya:
Yaşamış veya yaşamakta olan insan topluluklarının yazılı kültürlerini inceleyen bilim dalıdır.

 

EtnografyaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Etnografya:
Kültür bilimi. Toplumların gelenek göreneklerini ve kültürlerini inceler.

 

EtnografyaSanat Terimi Olarak Etnografya:
Toplumların kültürlerini inceleyen bilim dalı. Çoğunlukla ilkel toplulukları ve halk kültürünü ele alır. (Ethnography)

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Takat: Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hal, derman, kuvvet. devam et

  box İkmal: Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme. devam et

  box Umum: Bütün, tüm, kamu. devam et

  box Objektif: Nesnel, yansız, tarafsız. devam et

  box Temsil: Birinin ya da topluluğun sözcülüğünü yapma. devam et

  box İstiklal: Bağımsızlık. devam et

  box Habis: Kötü, alçak, soysuz. devam et

  box Manda: 1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya dek Uluslar Birl devam et