Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Etfal Nedir? Etfal Hakkında Kısaca Bilgi

Etfal Terimi Hakkında Bilgiler

EtfalHukuk Terimi Olarak Etfal:
Çocuklar, sübyanlar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Akd-i Muvazaa: Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Mutlak Muvazaa: Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gib devam et

  box Masarifi muhakeme: muhakeme masrafları devam et

  box İşyeri: İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer devam et

  box Teşdit: Makul orandan arttırma, şiddet, şiddetini arttırma, güç verme. devam et

  box İltizam: Kendi için gerekli sayma; gerektirme devam et

  box Anayasa Mahkemesi: On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya uygunluğun devam et

  box Mesaha: ölçme; ölçümleme devam et