Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Esaslı Tamir ve Tadil Nedir? Esaslı Tamir ve Tadil Hakkında Kısaca Bilgi

Esaslı Tamir ve Tadil Terimi Hakkında Bilgiler

Esaslı Tamir ve TadilBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Esaslı Tamir ve Tadil:
Taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını ve kullanım amacını değiştiren işlemler.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Düzenleme Ortaklık Payı: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan ala devam et

  box Blok Nizam: İmar planı veya ilgili Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturd devam et

  box Şerefiye: Kamu hizmetleri, dolayısıyla gayrimenkullerdeki değer artışı nedeniyle mal sahiplerinin yapılan hizmete katkı payı. devam et

  box Şufa Hakkı: Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mül devam et

  box Bütçe Fazlası: Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını aşan kısmı. devam et

  box Misyon: İşletmenin veya bir kurumun ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunun, kendisini nasıl görmek istediğinin ve varlık nedeninin yazılı ifadesi devam et

  box Kıdem: Hizmette eskilik ve öncelik, meslekte geçirilen süre. devam et

  box Mahfuz: Korunan, saklı tutulan. devam et